Начало / Актуални теми / Хипоксемия (понижен кислород в кръвта) – причини

Хипоксемия (понижен кислород в кръвта) – причини

май 29, 2023

хипоксемия

Хипоксемия е състояние, което възниква при понижаване на нивото на кислород в артериалната кръв. Различава се от хипоксия, при която има дефицит на кислород в тъканите.

Нивото на кислород в артериалната кръв се измерва или като насищане с кислород (SaO2), или като парциално налягане на кислород (PaO2). Нормалните стойности за SaO2 са 95 – 100%, а за PaO2 са 80 – 100 mm Hg или 10,5 – 13,5 kPa, като при стойности под 60 mm Hg е необходима кислородна терапия.

Оксигенацията на кръвта се определя чрез кръвно-газов анализ (определящ PaO2 и SaO2) или чрез пулсова оксиметрия (определяща периферна капилярна сатурация с кислород – SpO2).

Нормалните стойности намаляват с възрастта и се влияят от наличието на съпътстващи заболявания като хронично белодробно заболяване.

Хипоксемия се среща често при хора, страдащи от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), астма, анемия, сънна апнея и др. Проявява се със задух, кашлица, хрипове, учестено дишане.

Механизми на хипоксемия

В зависимост от начина, по който се понижава нивото на кислорода в кръвта, се различават следните видове хипоксемия:

Несъответствие между съотношението вентилация/перфузия (V/Q)

Това е най-често срещаният тип хипоксемия. Вентилацията е въздухът, който човек вдишва и издишва, докато перфузията е циркулацията на кръвта в белите дробове. Нормалното съотношение вентилация/перфузия (V/Q) е приблизително около 1.

Има две причини за нарушено съотношение вентилация/перфузия:

 • белите дробове получават достатъчно кислород, но е нарушено кръвообращението им – налице е повишено съотношение V/Q.
 • има нормален приток на кръв към белите дробове, но няма достатъчно кислород – налице е намалено съотношение V/Q.

Шънт отдясно наляво

Обикновено бедната на кислород кръв навлиза в дясната страна на сърцето и достига до белите дробове, за да получи кислород. Обогатената на кислород кръв се придвижва до лявата страна на сърцето, за да достави кислород към всички органи.

При наличие на шънт отдясно наляво, кръвта навлиза от дясната страна на сърцето в лявата страна, без да се насища с кислород в белите дробове.

Дифузионно нарушение

Когато кислородът навлезе в белите дробове, той изпълва алвеолите, които са обградени от капиляри. Кислородът дифундира от алвеолите в кръвта, преминаваща през капилярите. При този тип хипоксемия е нарушен транспорта на кислород между алвеолите и капилярите.

Хиповентилация

Хиповентилация е, когато постъпването на кислород се извършва с бавна скорост. Това може да доведе до по-високи нива на въглероден диоксид в кръвта и по-ниски нива на кислород.

Ниско парциално налягане на кислорода (PO2) във вдишвания въздух

Този тип хипоксемия обикновено се появява на по-висока надморска височина. Кислородът във въздуха намалява с увеличаване на надморската височина. Следователно на по-висока надморска височина всяко вдишване ви осигурява по-ниски нива на кислород, отколкото когато сте на морското равнище.

Какви са причините за хипоксемия?

Има много причини, които могат да доведат до хипоксемия. Някои от най-честите са:

Анемията е състояние, при което в кръвта няма достатъчно еритроцити (червени кръвни клетки) за ефективно пренасяне на кислород. Поради това човек с анемия може да има ниски нива на кислород в кръвта си.

 • белодробна емболия

Белодробната емболия (БЕ) представлява запушване на артерия в белите дробове от съсирек, който се е преместил от друго място в тялото чрез кръвния ток. Симптомите на БЕ могат да включват задух и болка в гърдите, особено при вдишване.

Редица заболявания водят до интерстициално белодробно увреждане и в крайна сметка до фиброза и загуба на еластичността на белите дробове. Белодробната фиброза е хронично състояние, характеризиращо се със задух и суха кашлица. Белодробната тъкан става уплътнена и се нарушава пренасянето на кислород в кръвния ток.

 • белодробен оток

Белодробен оток възниква, когато в алвеолите на белия дроб се натрупа течност. В резултат се нарушава газообмена и може да настъпи дихателна недостатъчност.

 • бронхит, емфизем, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

При емфизем стените на алвеолите се увреждат, стават слаби, отпуснати и по-малко еластични. Поради това те не се изпълват правилно с въздух при вдишване. Това означава, че по-малко кислород навлиза в кръвта по време на газообмена.

Други причини за хипоксемия са:

 • пневмония
 • бронхиална астма
 • колабирал бял дроб (ателектаза)
 • вродени сърдечни малформации или сърдечни заболявания
 • голяма надморска височина
 • лекарства, които намаляват честотата на дишане, например някои опиоиди и анестетици
 • сънна апнея
 • рак на белия дроб
 • подут корем, напр. асцит. Това предотвратява спускането на диафрагмата, което намалява повърхността за обмен на газ.

Прочетете за:
Хипоксемия – симптоми, диагноза, лечение