Начало / Бременност и раждане / Индукция на раждането – условия

Индукция на раждането – условия

мар. 13, 2024

индукция на раждането

Индукция на раждането е метод за родоразрешение чрез изкуствено предизвикване на маточни контракции. Честотата на индуцираното раждане у нас е около 12 % от всички раждания.

За да бъде ефективна индукцията на раждането трябва много добре да се познават условията за нейното провеждане.

Условия за провеждане на индукция на раждането

За да бъде успешна индукцията трябва да се спазват следните условия:

  • добро състояние на плода (липса на фетален дистрес)
  • биологична зрялост на плода (оптимална близост до термина на раждане)
  • зрялост на маточната шийка (благоприятен пелвик скор)
  • възможност за кардиотокографско мониториране на раждането
  • условия за незабавно преминаване към цезарово сечение при необходимост
  • предварително взето информирано съгласие на бременната.

Зрелостта на маточната шийка е много важно условие за успешната индукция на раждането. Маточната шийка се приема за зряла, когато е мека, центрирана, скъсена 50 % и с разширение на цервикалния канал поне 2 см. Тази оценка на цервикалната зрялост е много субективна. За да се избегне тази субективност е създадена скалата на Бишоп. В нея освен основните характеристики на маточната шийка (разширение, скъсяване, консистенция и посока) е включен и фактора височина на главата в таза. Резултатът на Бишоп (pelvic score) помага да се прецени дали индукцията ще бъде успешна. Успешна индукция може да се очаква при пелвик скор над 5.

Не винаги обаче високият резултат означава, че предизвикването на раждането ще бъде успешно. Важно е да се вземе предвид кои показатели повишават или понижават крайната стойност. Например може да има висок пелвик скор при висок стоеж на главата в таза, а това се дължи на тесен таз, който е контраиндикация за индукция на раждане.

При многораждали жени в маточната шийка може да има изменения, като разкритие, скъсяване, без да са резултат на готовност за родилна дейност. Те обаче повишават резултата на Бишоп. Ето защо при многораждали жени пелвик скора има малка прогностична стойност.

Когато Бишоп скорът е под 4 се налага подготовка на маточната шийка преди индукцията. Най-добър ефект при незряла шийка има интрацервикалното приложение на простагландин Е2 гел. Простагландините имат способността да намаляват плътността и да увеличават еластичността на маточната шийка. Ефект се очаква след 1 до 2 часа.

Същинската индукция на раждането започва с включването на окситоциновата инфузия. Окситоциновата индукция е най-често използваният метод за предизвикване на раждане у нас.

Прочетете за:
Показания за предизвикване на раждане
Окситоцин при раждане
Предизвикване на раждане с окситоцин