Диария

юни 30, 2013

Диария е налице при често изхождане на воднисто-кашави изпражнения, най-малко три пъти дневно и с тегло, надхвърлящо 200 g на ден. Това довежда до загуба на течности и електролити с последващи нарушения в киселинно-алкалното състояние. Установяват се нарушения в секрецията, абсорбцията и мотилитета на червата.
Диарията бива остра и хронична. Острата диария настъпва внезапно и продължава не повече от 3-5 дни. Най-често се дължи на вирусни инфекции. Хроничната диария продължава повече от 4 седмици.

Най-честите причини за диария са:

1. Възпалителни чревни заболявания:
– вирусни гастроентерити;
– бактериални ентероколити – шигелоза, салмонелоза, колиентерит, йерсиниози, холера;
– паразитни инфекции – ламблиоза, амебиаза, анкилостомидози, стронгилоидоза;
– чревна туберкулоза;
– болест на Crohn;
улцерозен колит;
– дивертикулит;
– радиационен ентероколит;

2. Туморни заболявания:
– доброкачествени – полипоза, синдром на Peutz-Jeghers;
– злокачествени – карциноми, саркоми, лимфоми;

3. Малдигестия:
хроничен панкреатит;
карцином на панкреаса;
муковисцидоза;
– резекция на стомаха;

4. Малабсорбция:
– непоносимост към лактоза, захароза-изомалтоза, глюкоза и галактоза;
– алергия към хранителни протеини – протеините на кравето мляко, соята, яйцата;
– непоносимост към глутена на житните храни (целиакия);
– болест на Whipple;
– спру;
– ензимен недоимък;

5. Ендокринни заболявания:
– болест на Адисон;
хипертиреоидизъм;
– синдром на Zollinger-Ellison;

6. Медикаменти:
– антибиотици – ампицилин, тетрациклин, клиндамицин;
– железни препарати;
– антиацидни средства;

7. Отравяния:
гъби;
– олово;
живак;

8. Други:
– вродено късо тънко черво;
– леснодразним колон;
– чревна лимфангиектазия;
– стрес.