Начало / Женско здраве / Заболявания на матката – 1-ва част

Заболявания на матката – 1-ва част

окт. 30, 2018

заболявания на матката

Заболявания, които засягат матката, включват доброкачествени или злокачествени тумори, вродени аномалии, възпалителни заболявания и др. Някои заболявания на матката могат лесно да се лекуват с медикаменти, докато други може да се нуждаят от оперативно лечение. Някои маточни заболявания не причиняват проблеми по време на бременност, докато други могат да затруднят забременяването или да причинят проблеми като спонтанен аборт или преждевременно раждане.

Ето някои заболявания на матката:

Аномалии в развитието на матката

Вродените аномалии на матката представляват малформации в развитието на матката, възникващи по време на ембрионалното развитие по неизвестни причини. Те се свързват с репродуктивни проблеми, като безплодие, аборт, преждевременно раждане.

Ето някои вродени аномалии на матката:

  • Агенезия и хипоплазия на матката – липсва матка или е слабо развита
  • Uterus bicornis unicollis (двурога матка с една шийка) – има две маточни тела, които са обединени в една маточна шийка и нормално влагалище
  • Uterus bicornis bicollis (двурога матка с две маточни шийки) – касае се за наличие две маточни тела с две маточни шийки и нормално влагалище
  • Uterus unicornis (еднорога матка) – има нормално влагалище, една маточна шийка, преминаваща в добре развит маточен рог (тяло) и един яйчник
  • Uterus didelfys (двойна матка) – има две самостоятелни матки и две влагалища
  • Uterus arcuatus (дъгообразна матка) – дъното на матката (fundus uteri) е леко вдлъбнато
  • Uterus septus (преграда на матката) – наличие на съединителнотъканна преграда, разположена от дъното на матката до шийката.

Промени в положението на матката

Могат да се наблюдават някои аномалии в положението на матката:

  • Промени в позицията на матката

Цялата матка може да бъде изместена напред (antepositio uteri), назад (retropositio uteri) или странично (lateropositio uteri).

  • Промени в наклона на маточното тяло

Касае се за отместване на маточното тяло, при което се променя ъгълът между тялото и шийката на матката. Например: anteversio, retroversion, dextroversio, sinistroversio.

  • Завъртане на матката по надлъжната й ос – rotation uteri.

Пролапс на матката

Десцензус и пролапс на матката са състояния, при които настъпва спадане на матката поради недостатъчност на тазовото дъно и на маточните връзки. Като десцензус се означава спадането на матката до входа на влагалището, нарича се още частично изпадане на матката (prolapses uteripartialis). Като пролапс се означава изпадането на маточната шийка и по-голямата част от маточното тяло извън входа на влагалището – пълен пролапс на матката (prolapses uteri totalis).

Характерни оплаквания при пролапс на матката са теглеща болка ниско в корема и кръста, която се засилва в прав стоеж, опипване на плътна маса във влагалището. Провежда се консервативно или оперативно лечение.

Перфорация на матката (руптура на матката)

При перфорация на матката настъпва разкъсване на маточната стена. Може да възникне по време на раждане, през бременността, при извършване на вътрематочни манипулации (въвеждане на вътрематочен песар, кюретаж, хистероскопия).

Различават се: частична перфорация (засяга част от маточната стена или достига до серозата) и пълна перфорация (преминава през всички слоеве на маточната стена).

Опасностите от перфорация на матката са: кръвотечение в коремната кухина, внасяне на инфекция в коремната кухина, увреждане на съседни или коремни органи. Извършва се спешно оперативно лечение.

Прочетете за:
Анатомия на матката
Руптура на матката
Заболявания на матката – 2-ра част