Протромбиново време (PT)

авг. 29, 2014

Определение: Изследването на протромбиново време (PT) представлява клинико-лабораторен тест, с чиято помощ се прави оценка на процеса на кръвосъсирване (хемостаза). Протромбиновото време измерва активността на факторите на т. нар. външна система на кръвосъсирване – ф.II, V, VII и X. То е важен скринингов показател при налични проблеми при формиране на кръвния съсирек. Тестът за протромбиново време се нарича още INR (International Normal Ratio) тест.

Показания:

Измерването на протромбиновото време (PT) подпомага диагностиката при:

 • Контрол на промените в кръвосъсирването при лечение с кумаринови антикоагуланти (антагонисти на вит. K) – синтром, варфарин, фалитром.
 • Уточняване на нарушението при хеморагични диатези, тромбемболични заболявания.
 • Изследване при ДИК – синдром
 • Съмнение за нарушение на кръвосъсирването, свързано с вроден недоимък на някой от факторите от външната система (хемофилия).
 • Смутена чернодробна функция (черният дроб участва в синтеза на факторите на кръвосъсирване).

Протромбиновото време е препоръчително да се изследва, когато е налична следната симптоматика:

 • изследване на хемостатичните показатели преди оперативни намеси
 • лесно нараняване, поява на необясними синини по тялото
 • по-продължително кървене след нараняване
 • често кървене от носа
 • по-продължителен и тежък менструален цикъл
 • кръв в урината
 • засилено кървене след стоматологични интервенции.

Метод на провеждане на изследването:

Предварителна подготовка

 • резултатите от теста могат да бъдат повлияни от редица медикаменти – аспирин, антихистаминови препарати, хлорпромазин, витамин C. Необходимо е спиране или промяна в режима на прием за известно време според указанията на лекаря Ви.
 • изследването се провежда сутрин на гладно.

Техника на провеждане:

 • поставя се еластичен маншет на ръката, почиства се със спирт зоната, където ще бъде извършена венепункцията
 • взема се кръвна проба
 • венозна кръв от радиалната вена на ръката
 • при кърмачета и малки деца се взема капилярна кръв от безименното пръстче или палеца на ръката
 • поставя се чисто памуче и се притиска леко за няколко минути
 • пробата се изпраща за лабораторен анализ с помощта на специфични реактиви – към бедна на тромбоцити плазма се прибавя излишък от калциев тромбопластин. Съсирването зависи от останалите фактори, участващи във външната система. Измерва се времето от прибавяне на реактива към плазмата до формирането на съсирек.

Резултати:

Стойностите на протромбиновото време могат да бъдат отчетени по три начина:

 • в секунди – норма 10 – 14 секунди
 • като протромбинов индекс в % – норма 70 – 110%
 • като INR (Международно нормализирано съотношение) – референтни стойности – 0,8 – 1,2
 • ако приемате варфарин е необходимо INR да бъде в границите между 2,0 и 3,0, за да може да се извърши хирургична манипулация, включително стоматологични интервенции

Удължено PT (забавено кръвосъсирване) се установява при:

 • Лечение с кумаринови антикоагуланти
 • Нарушена чернодробна функция
 • Дефицит на вит. К
 • Дефицит на фактори на кръвосъсирването – ф.II, V (болест на Owren),VII, X
 • Хипо- или афибриногенемия
 • ДИК-синдром
 • Амилоидоза.

Скъсяване на PT (твърде бързо образуване на съсирек) може да бъде свързано с:

 • През последните месеци на бременността
 • При предозиране с вит. K
 • Прекомерна консумация на храни, съдържащи вит. К (черен дроб, броколи, къдраво зеле, зелен чай, ряпа, соеви продукти)
 • Лекарства, съдържащи естроген, при хормонозаместителна терапия.

Усложнения: Рисковете при вземане на кръвна проба за изследване са минимални. Възможните усложнения са следните:

 • подуване, кръвонасядане или формиране на неголям хематом на мястото на пункцията
 • развитие на флебит (инфектиране на вената). Поставя се топъл компрес върху мястото няколко пъти дневно, което подпомага по-бързото излекуване
 • при прием на аспирин или антикоагуланти (варфарин) е възможно да има по-продължително кървене. Изключително важно е да информирате лекуващия лекар, ако приемате такива лекарства.