криалгезия

юли 9, 2013

Криалгезия – болка, причинена от излагане на студ.

на латински език: cryalgesia.
на английски език: cryalgesia, crymodynia.