продром

юли 11, 2013

Продром – предвестник, ранни симптоми, които предшестват основните прояви на една болест.

на латински език: prodromus.
на английски език: prodrome.