слюнка

юли 11, 2013

Слюнка – секрет на слюнчените жлези на устната кухина, който подпомага формирането на хранителната хапка и осигурява първичната химична преработка на някои хранителни вещества.

на латински език: saliva.
на английски език: saliva.