тактилен

юли 14, 2013

Тактилен – отнасящ се до чувството на допир.

на латински език: tactilis.
на английски език: tactile.