таламус

юли 14, 2013

Таламус – структура от междинния мозък, съставена от две заоблени тела (ляв и десен таламус), които заграждат тротото мозъчно стомахче. Състои се от сиво вещество и играе роля в изразяването на емоции, във възприемането на болка, допир и др.

на латински език: thalamus.
на английски език: thalamus.