Начало / Актуални теми / Плексит на раменния сплит – причини, видове

Плексит на раменния сплит – причини, видове

апр. 12, 2021

плексит на раменния сплит

Плексит на раменния сплит (брахиален плексит) е състояние, характеризиращо се с остра болка в рамото, последвана от слабост и/или загуба на сетивност в областта на рамото и/или горния крайник. Среща се по-често при мъже.

Какво представлява раменният сплит (plexus brachialis)?

Раменният сплит се разполага между предния и средния стълбест мускул (m. scalenus anterior и m. scalenus medius) и в надключичното пространство. С долната си част лежи в подмишничната ямка.

Раменният сплит се формира от предните клонове на четирите долни шийни нерва (С5 – С8) и по-голямата част от I гръден нерв (Th1), които излизат от гръбначния мозък.

Клоновете на С5 и С6 се обединяват в горен ствол (truncus superior). Клонът на С7 представлява среден ствол (truncus medius), а клоновете на С8 и Th1 формират долен ствол (trucus inferior). Всеки от трите ствола се дели на преден и заден клон.

Задните клонове се обединяват в заден сноп, предните клонове на горния и средния ствол формират латералния сноп, а предния клон на долния ствол формира медиалния сноп.

От задния сноп произлизат n. axillaris и n. radialis, а от латералния сноп – n. musculocutaneus и част от n. medianus. От медиалния сноп излизат – част от n. medianus, n. ulnaris, n. cutaneus brachii medialis и n. cutaneus antebrachii medialis.

Тези нерви инервират дълбоките мускули на шията, мускулите на раменния пояс и на свободния горен крайник.

Какви са причините за плексит на раменния сплит (брахиален плексит)?

Най-честата причина за увреда на брахиалния плексус е травма или възпалителен процес.

  • травми

Раменният сплит може да се увреди при трудно раждане, раждане с форцепс, падане върху абдуцирана ръка, изкълчване на раменната става с преразтягане на плексуса, автомобилни злополуки.

  • компресия

Компресия на брахиалния плексус може да настъпи при различни анатомични аномалии (допълнително шийно ребро, аномалии на ключицата, на шийните прешлени), от увеличени лимфни възли. Върховият белодробен карцином (синдром на Панкост – Тобиас) може да причини плексит по компресивен механизъм.

  • лъчетерапия – плексит поради фиброзни промени може да се получи средно 12 месеца след рентгенова терапия в областта на аксилата по повод карцином на гърдата
  • инжектиране на животински серуми (напр. противотетаничен серум) или след поставяне на ваксина (тиф, паратиф, дифтеткок – дифтерия, тетанус, коклюш) – постсерумен или постваксинален плексит може да се развие 3 до 10 дни след прилагането на серум или ваксина.
  • инфекциозни заболявания, например грип, коксакивирус, парвовирус В19, цитомегаловирус.
  • токсични вещества – може да възникне след употреба на някои лекарства, алкохол, наркотици.

Какви видове плексит на раменния сплит (брахиален плексит) има?

Плекситът на раменния сплит бива следните типове:

Горен тип плексит (Duchenne-Erb)

Възниква при лезия на горния ствол (С5 – С6). Засягат се мускулите на рамото и мишницата, които се инервират от горния ствол на плексуса (truncus superior) и нервите, които излизат от него: n. axillaris, n. suprascapularis, n. musculocutaneus.

Долен тип плексит (Dejerine-Klumpke)

Възниква при лезия на долния ствол (С8 – Th1). Засяга се дисталната група мускули на ръката (предимно флексорите на ръката, китката и пръстите). Те се инервират от долния ствол на плексуса (trucus inferior) и нервите, които излизат от него: n. ulnaris (C7 – Th1), n. medianus (C5 – Th1) n. radialis (C5 – Th1).

Този тип плексит се среща по-рядко, защото долния плексусен ствол е разположен по-дълбоко и коренчетата са по-къси.

Тотален тип плексит (C5 – Th1)

При тотален плексит има лезия на целия раменен сплит.

За симптомите, как се диагностицира и какво е лечението на плексит на раменния сплит, може да прочетете във втората част на статията: Раменен плексит (брахиален плексит) – симптоми, лечение