Начало Детско здраве Сублуксация на главичката на лъчевата кост (лакът на детегледачката)

Сублуксация на главичката на лъчевата кост (лакът на детегледачката)

сублуксация на главичката на лъчевата кост
сублуксация на главичката на лъчевата кост

„Лакът на детегледачката“ е често срещана травма при деца на възраст между 1 и 3 години. Касае се за травматична сублуксация на главичката на лъчевата кост напред, без да се разкъсва пръстеновидната връзка на лъчевата кост (ligamentum anulare radii). Нарича се още болезнена пронация.

Каква е анатомията на лакътя?

Лакътят (лакътната става) се формира от три кости – раменна кост (хумерус), лакътна кост (улна) и лъчева кост (радиус). Лакътната става е сложна става, която се състои от три стави:

 • хумероулнарна става – формира се от раменната и лакътната кост.
 • радиокапителарна става – формира се от главата на кондила на раменната кост и ставната ямка на главата на лъчевата кост. При „лакът на детегледачката“ е налице частично разместване на радиокапителарната става.
 • проксимална радиоулнарна става – формира се между лъчевата и лакътната кост.

В лакътната става са възможни сгъване и разгъване, пронация и супинация на предмишницата. От вътрешната и външната страна на ставата има здрави връзки, които я укрепват и предотвратяват изкълчването. Чрез пръстеновидната връзка на лъчевата кост и чрез квадратната връзка двете кости на предмишницата (улна и радиус) се придържат една към друга.

Какъв е механизмът на травмата?

Сублуксация на главичката на лъчевата кост възниква при издърпване на ръчичката на детето. Например при:

 • хващане на детето за ръце и повдигането му нагоре
 • люлеене на дете, държейки го само за ръцете
 • дърпане на ръчичката на политащото да падне дете
 • издърпване на ръчичката при обличане и събличане на дрехи
 • падане с изпъната ръка
 • преобръщане в леглото или на пода при игра.

Тъй като при малките деца укрепващите връзки са по-хлабави, лесно може да настъпи частично приплъзване на главичката на лъчевата кост извън пръстеновидната връзка на радиуса (ligamentum anulare radii). В резултат пръстеновидната връзка се оказва между главичката на лъчевата кост и главичката на кондила на раменната кост.

Какви са симптомите при сублуксация на главичката на лъчевата кост?

В момента на травмата може да се чуе изщракване, а детето извиква поради болката. Движенията в засегнатата ръка са болезнени и детето отказва да движи ръката си. То държи ръката си изпъната или леко флектирана в лакътя. Предмишницата е в пронация (обърната с дланта надолу).

Как се диагностицира „лакът на детегледачката“?

За диагностицирането на сублуксация на главичката на лъчевата кост основна роля имат:

 • данните от анамнезата – родителите съобщават, че са издърпали ръчичката на детето и се е появила болка
 • възрастта на детето и клиничните симптоми
 • физикалния преглед

При оглед не се установява видима промяна, тъй като липсва оток и деформация. При натиск върху главичката на лъчевата кост се усеща болка, супинацията е болезнена, както и флексията. Долавя се леко пружиниране.

 • рентгеново изследване – рентгенографията не показва промени. Допринася за изключване на фрактура.

Какво е лечението при сублуксация на главичката на лъчевата кост?

Лечението се състои в наместване. Засегнатият крайник е сгънат в лакътната става до 90 °. Предмишницата се затегля по надлъжната ос, натиска се главичката на радиуса и се супинира предмишницата. При правилно наместване се чува характерно щракане. Болката изчезва и детето започва свободно да движи ръчичката си.

Прочетете за:
Болка в лакътя