абнормен

юли 2, 2013

Абнормен – ненормален, неправилен, отклоняващ се от правилото.

на латински език: abnormalis
на английски език: abnormal.