алтерация

юли 3, 2013

Алтерация (изменение) – изменение на структура­та на клетки, тъкани и органи.

на латински език: alteratio.
на английски език: alteration, change.