дислалия

юли 9, 2013

Дислалия (разстройст­во на говора) – неправилно произнасяне или заменяне на един звук или група звукове с други.

на латински език: dyslalia.
на английски език: dyslalia.