ендотел

юли 9, 2013

Ендотел – слой от плоски ендотелни клетки, който постила вът­решната повърхност на кръвоносните и лимфните съдове, на серозните кухини (плеврална, перитонеална и др.).

на латински език: endothelium.
на английски език: endothelium.