хидремия

юли 15, 2013

Хидремия – увеличено съдър­жание на вода в кръвта.

на латински език: hydraemia.
на английски език: hydr(a)emia.