импресия

юли 9, 2013

Импресия – хлътване, отпечатък, причинен от натиска на един орган върху друг, напр. по висцералната повърхност на черния дроб има отпечатъци от органите, до които той се допира – impression gastrica, impression duodenalis и др.

на латински език: impressio.
на английски език: impression, mark.