конгелация

юли 9, 2013

Конгелация (измръзване) – съвкупност от локални (бледа, сенкава кожа, мехури, некроза) и общи (адинамия, брадикардия, брадипнея, замъглено съзнание) изменения в организма, възникващи под действието на ниска температура.

на латински език: congelatio.
на английски език: congelation, freezing.