лезия

юли 10, 2013

Лезия – увреждане, нарушение на тъкан.

на латински език: laesio.
на английски език: lesion.