малеол

юли 10, 2013

Малеол (глезен) – различават се вътрешен глезен (malleolus medialis, намиращ се в дисталния край на големия пищял) и външен глезен(malleolus lateralis, намиращ се в дисталния край на малкия пищял).

на латински език: malleolus.
на английски език: malleolus, ankle.