миотония

юли 10, 2013

Миотония – затруднено отпускане на мускулите след тяхното съкращение.

на латински език: myotonia.
на английски език: myotonia.

Последни публикации