палпебрален

юли 11, 2013

Палпебрален (клепачен) – отнасящ се до клепача.

на латински език: palpebralis.
на английски език: palpebral.