парацентеза

юли 11, 2013

Парацентеза – пробождане, пунктиране на кухина с троакар или друг инструмент за отсраняване на течност.

на латински език: paracentesis.
на английски език: paracentesis.