пиоколпус

юли 11, 2013

Пиоколпус – събиране на гной във влагалището.

на латински език: pyocolpus.
на английски език: pyocolpos.