репонибелен

юли 11, 2013

Репонибелен – наместващ се, поддаващ се на наместване, напр. херния.

на латински език: reponibilis.
на английски език: reducible.