седимент

юли 11, 2013

Седимент – утайка, напр. уринен седимент.

на латински език: sedimentum.
на английски език: sediment.