трансудация

юли 14, 2013

Трансудация – процес на излизане на течната съставка на кръвта от капилярите в тъканните пространства и телесните кухини.

на латински език: transsudatio.
на английски език: tensudation.