валгус

юли 8, 2013

Валгус – изкри­вяване на част от крайник навън от срединната линия на тялото, напр. валгусна деформация на тазобедрената става (coax valga), на коляното (genu valgum), на палеца на ходилото (hallux valgus).

на латински език: valgus.
на английски език: valgus.

Последни публикации