Начало / Отслабване / Методи за измерване на подкожни мазнини

Методи за измерване на подкожни мазнини

мар. 14, 2024

измерване на подкожни мазнини

Точното измерване на подкожни мазнини е от съществено значение за оценка на рисковете за здравето, свързани със затлъстяването. Спомага и за проследяване на напредъка в програмите за управление на телесното тегло.

Кои са най-често използваните методи за измерване на подкожни мазнини?

Измерване на кожна гънка

Калиперите са един от най-старите и широко използвани инструменти за измерване на подкожни мазнини. Този метод, известен като измерване на кожна гънка, се състои в прищипване и измерване на дебелината на кожата и подлежащата мазнина на различни места по тялото. Най-често в областта на корема, гърдите, бедрото, трицепса, под лопатката.

След това тези измервания се използват в уравнения за оценка на общия процент телесни мазнини. Може да въведете измерените стойности в онлайн калкулатор, който ще даде процента на телесните ви мазнини.

На практика е по-полезно да използвате измерванията като начин за наблюдение на телесните мазнини с течение на времето, вместо всеки път да изчислявате процента на телесните мазнини. Ако дебелината на кожната гънка намалява, вероятно губите мазнини.

Анализ на биоелектричния импеданс (BIA)

BIA е неинвазивен метод, който измерва състава на тялото чрез преминаване на слаб електрически ток през него. Импедансът или съпротивлението, с което се сблъсква токът, докато преминава през различни тъкани, се използва за оценка на процента телесни мазнини.

BIA устройствата често се предлагат във фитнес зали и здравни клиники и са относително лесни за използване. Въпреки това фактори като нива на хидратация и наличието на метални импланти могат да повлияят на точността на измерванията на BIA.

Двуенергийна рентгенова абсорбциометрия (DEXA)

DEXA се използва по-често за оценка на костната плътност, но може да се използва и за измерване на телесния състав, включително подкожните мазнини. Този метод използва ниски дози рентгенови лъчи за разграничаване на мастна, мускулна и костна тъкан.

DEXA сканирането е безопасен, прецизен, надежден и бърз метод. Счита се за златен стандарт за измерване на телесния състав. Той показва не само колко мазнини имате, но и как са разпределени в тялото.

Изисква обаче специализирано оборудване и обучени техници, което го прави по-малко достъпен и по-скъп в сравнение с други методи.

Магнитен резонанс (MRI) и компютърна томография (CT)

MRI и CT сканирането са усъвършенствани техники за изобразяване, които могат да осигурят подробни, триизмерни изображения на телесните тъкани, включително подкожната мастна тъкан. Тези методи предлагат прецизни измервания на разпределението на мазнините, но са скъпи, отнемат време и често са недостъпни извън медицинските заведения. Поради това те не се използват често за рутинна оценка на подкожната мастна тъкан при здрави индивиди.

Ултразвук

Ултразвуковото изображение може да се използва и за измерване на дебелината на подкожната мастна тъкан. Ултразвукът генерира изображения на телесни тъкани с помощта на звукови вълни. Той е особено полезен за оценка на разпределението на мазнините и промените в дебелината на мастната тъкан с течение на времето. Въпреки това, подобно на MRI, ултразвуковото оборудване е скъпо и изисква специализирано обучение за точна интерпретация.

Антропометрични измервания

Антропометричните измервания са прости, евтини и широко използвани за оценка на абдоминалното затлъстяване. Въпреки че не са толкова прецизни като техниките за изобразяване, антропометричните измервания предоставят ценна информация за разпределението на телесните мазнини.

  • обиколка на талията

Обиколката на талията е добре установен индикатор за натрупване на коремна мазнина, което е тясно свързано с повишен риск за здравето.

Мъжете с размер на талията над 102 см и жените с размер на талията над 88 см могат да имат по-висок риск от развитие на заболявания, свързани със затлъстяването.

  • съотношение на талия към ханш

Това е съотношението на обиколката на талията към обиколката на ханша. Стойности от 0,85 или по-високи при жените и 0,90 или по-високи при мъжете обикновено се считат за показател за затлъстяване и повишен риск за здравето.

  • индекс на телесна маса (ИТМ)

Въпреки че не е директна мярка за подкожна мазнина, ИТМ е широко използван антропометричен индекс. Той класифицира индивидите в категории поднормено тегло, нормално тегло, наднормено тегло или затлъстяване въз основа на тяхното тегло и височина.

ИТМ от 25 до 29,9 означава, че имате наднормено тегло, а ИТМ от 30 или повече показва затлъстяване.

  • съотношение талия към височина

Изчислява се като обиколката на талията се раздели на височината. Здравословното съотношение не е по-голямо от 0,5. При стойност над 0,5 се счита, че има риск за здравето, свързан с абдоминално затлъстяване.

Прочетете за:
Подкожна мастна тъкан