Начало / Симптоми / Хемоптое (кръвохрак)

Хемоптое (кръвохрак)

юни 30, 2013

Кръвохракът е сериозен симптом при заболявания на дихателната система. Кръвохраченето обикновено се осъществява с кашлица. Когато в храчката преобладава кръвта или това е чиста кръв се говори за хемоптое (haemoptoe), а ако кръвта е в малко количество, във вид на жилки – за хемоптиза (haemoptysis). Кръвохракът трябва да се разграничава от хематемезата. При хемоптое кръвта е яркочервена, пенеста, алкална и остава продължително време непроменена.

Причини за хемоптое (кръвохрак)

Кръвохрак се наблюдава при:
– белодробна туберкулоза;
бронхиектазии;
– чуждо тяло в дихателните пътища;
пневмония;
белодробен абсцес;
– белодробен инфаркт;
белодробен карцином;
– синдром на Goodpasture;
– идиопатична белодробна хемосидероза;
– аномалии на белодробните съдове;
– травма на белия дроб;
– застойна сърдечна недостатъчност – белодробен оток;
митрална стеноза;
– системен лупус еритематодес;
– грануломатоза на Wagener;
– медикаменти – лечение с антикоагуланти.