Мелена

юни 30, 2013

Мелена е термин, с който се означава изхождането на черни, лъскави като катран, неоформени и със специфична миризма изпражнения. Източникът на кървене може да е разположен по целия храносмилателен тракт.

Изхожданията са черни при кръвоизлив над 100-200 ml и бавен чревен пасаж – кръвта да престои повече от 8 часа в червата. Когато кръвоизливът е по-тежък и кръвта престоява по-кратко време в червата, цветът на изпражненията е тъмночервен. При масивни кръвоизливи болните изхождат ясна кръв.

Най-честите причини за поява на мелена са:

Последни публикации