Начало / Актуални теми / Болести на плеврата

Болести на плеврата

апр. 7, 2020

болести на плеврата

Плеврата е серозна ципа, която покрива белите дробове. Изградена е от еднореден плосък епител (мезотел), разположен върху базална мембрана, под която има слой от колагенни и еластични влакна.

Плеврата се състои от два листа – висцерален и париетален. Висцералната плевра покрива белия дроб като сраства плътно с него, а париеталната плевра покрива отвътре гръдната стена, като в зависимост от това коя част покрива бива – ребрена, медиастинална и диафрагмална.

Двата листа на плеврата заграждат пространство – плеврална кухина, в която има малко количество серозна течност (от 2 до 5 мл), която служи за смазване на двата плеврални листа. Течността се филтрира от капилярите на париеталната плевра, а се резорбира главно чрез лимфната мрежа на париеталната плевра и отчасти чрез капилярите на висцералната.

Плеврата и плевралната кухина могат да бъдат засегнати от множество патологични състояния.

Ето най-честите болести на плеврата:

Плеврален излив

При нарушаване на равновесието между процесите на филтрация и резорбция може да се увеличи количеството на плевралната течност – възниква плеврален излив.

Причините за поява на плеврален излив са изключително разнообразни. Някои от тях са:

 • инфекциозни причинители – вируси, бактерии, гъби, паразити
 • тумори – тумори на плеврата, медиастинума, белия дроб, левкемия, лимфоми
 • сърдечно-съдови заболявания – белодробен тромбоемболизъм, синдром на Дреслер
 • заболявания на коремните органи – панкреатит, цироза
 • колагенози – системен лупус еритематодес
 • медикаменти
 • травми на гръдната стена и др.

В зависимост от съдържанието на плевралния излив се различават:

 • трансудат (хидроторакс) – плевралният излив е бистър, светложълт, с ниско съдържание на белтък, беден на клетки, липсват микроорганизми.
 • ексудат – изливът е мътен, жълт или жълтозелен, съдържа повишено количество белтък, богат е на клетки, може да има микроорганизми.
 • емпием – налице е гнойна колекция в плевралната кухина
 • хеморагичен излив (хемоторакс) – изливът съдържа значително количество еритроцити
 • липиден излив (хилоторакс) – има лимфа в плевралната кухина.

Симптомите при плеврален излив зависят от количеството, локализацията и бързината на набиране на плевралния излив. Характерни симптоми са гръдната болка, която се влияе от дишане, кашляне, хълцане и появата на задух.

Плеврит

Плевритът представлява възпаление на плеврата с или без набиране на ексудат и поява на излив. Различават се:

 • фибринозен (сух) плеврит

Сухите плеврити се развиват като усложнение на други белодробни болести – белодробна туберкулоза, пневмония, пневмокониоза, тумор на белия дроб, рядко при други заболявания – лупус, ревматизъм и др.

Водещ симптом е силната гръдна болка, която се засилва при дишане, кашляне. Дължи се на триенето на фибриновите налепи по плевралните листове. Дишането е повърхностно, има суха кашлица. Чува се плеврално триене.

 • серо-фибринозен (воден) плеврит

При серо-фибринозният плеврит има излив на ексудат в плевралната кухина. Развива се при възпалителни заболявания на белия дроб, тумори на белия дроб, плеврата, при колагенози, лимфоми, саркоидоза и др.

Освен симптомите на основното заболяване се появяват плеврална болка (при повишаване на ексудата и раздалечаване на плевралните листове болката изчезва), задух, кашлица.

Пневмоторакс

Пневмоторакс възниква при навлизане на въздух в плевралната кухина. В резултат на това се ликвидира отрицателното налягане в нея и настъпва частичен или тотален колапс на белия дроб.

В зависимост от това откъде постъпва въздух в плевралната кухина се различават:

 • външен пневмоторакс – въздухът навлиза отвън през травма на гръдната стена
 • вътрешен пневмоторакс – въздухът навлиза отвътре при увреждане на белия дроб или бронхите и създаване на комуникация между тях и плевралната кухина.

Множество причини могат да доведат до поява на пневмоторакс. Например:

 • травми на гръдния кош
 • процедури – плеврална пункция, биопсия на бял дроб
 • заболявания на белия дроб – туберкулоза, емфизем, белодробен абсцес, бронхиектазии, ехинококова киста и др.

Характерни симптоми при пневмоторакс са: поява на внезапен бодеж в засегнатата гръдна половина и задух. При рентгенологичното изследване се установява колабирал в различна степен бял дроб.

Тумори на плеврата

Туморите на плеврата биват доброкачествени и злокачествени.

Доброкачествените тумори на плеврата произхождат предимно от подплевралния слой. Биват фиброми, липоми, ангиоми, саркоми. Срещат се рядко. Често протичат безсимптомно.

Злокачествените тумори произхождат от покривния епител (мезотела) на плеврата и се наричат мезотелиоми или рак на плеврата.

Освен първичен карцином на плеврата се среща и вторичен – в плеврата може да дадат метастази ракът на белия дроб, на млечната жлеза и др.

Болните с рак на плеврата се оплакват от задух, кашлица, отпадналост, чувство за тежест в засегнатата гръдна половина. Може да има плеврален излив.

Други състояния на плеврата са:

 • плеврални сраствания – могат да се развият при всички ексудати. Причиняват частична или тотална облитерация на плевралната кухина.
 • фиброторакс – в резултат на възпалителен процес настъпва отлагане на фибрин и задебеляване на плевралните листове, които срастват. Дихателните движения са ограничени, налице е задух, развива се дихателна недостатъчност.
 • плеврални плаки – представляват хрущялоподобни плаки с дебелина 1-2 см. Появата им се свързва с азбестова експозиция.
 • плеврални калцификати – наблюдават се след възпалителни плеврални изливи – гнойни, туберкулозни, при азбестоза. Обикновено липсват симптоми. Откриват се при рентгенологично изследване.

Прочетете за:
Плеврален излив
Пневмоторакс
Мезотелиом на плеврата