Начало / Актуални теми / Видове васкулити (възпаление на съдовете) – 1-ва част

Видове васкулити (възпаление на съдовете) – 1-ва част

окт. 19, 2020

видове васкулити

Васкулитите са голяма група заболявания, които се характеризират с възпаление на съдовата стена. В повечето случаи причината за възникването им е неизвестна. При някои васкулити обаче е установено, че се предизвикват от предшестваща вирусна или бактериална инфекция, от прием на медикаменти, ваксини, химикали и др.

Имунната система на организма по погрешка атакува съдовата стена. Настъпва възпаление, водещо до задебеляване и стесняване на съдовия лумен. В резултат се влошава кръвоснабдяването на засегнатите тъкани и органи.

Симптомите при различните видове васкулити се отличават с голямо многообразие, поради което тяхното диагностициране често е затруднено. Те се изследват от ревматолози, дерматолози, алерголози, ангиолози, нефролози.

Какви видове васкулити има?

Васкулитите могат да бъдат класифицирани по различни признаци. В зависимост от големината на засегнатата съдова област, те биват локализирани (сегментни) и системни. Според калибъра на увредените съдове се различават васкулити, засягащи малките, средните и големите по размер съдове. В зависимост от преобладаващите тъканни изменения, васкулитите могат да се разделят на некротизиращи, гигантоклетъчни, грануломатозни, пролиферативни.

Васкулитът може да бъде самостоятелно заболяване – първичен васкулит, например нодозен полиартериит или да бъде вторична проява при друго основно заболяване – вторичен васкулит, например васкулит при колагенози, тумори.

Най-често се използва следната класификация на васкулитите:

Системни некротизиращи васкулити

Нодозен полиартериит

Нодозният полиартериит представлява некротизиращо възпаление на малките и средни артерии. Характерно е засягането на артериите в областта на подбедриците и предмишниците, както и тези във вътрешните органи, особено бъбреците.

В 2/3 от случаите причината за заболяването е неизвестна, а при около 1/3 от тях се счита, че роля има вирусния хепатит В.

В стената на съдовете настъпват следните промени: отлагане на имунни комплекси, инфилтрация от полиморфоядрени нуотрофили, развива се фибриноидна некроза, водеща до запушване на лумена на съдовете. В резултат се нарушава кръвоснабдяването на засегнатия орган.

Симптомите при нодозен полиартериит биват: общи (фебрилитет, отпадналост, отслабване) и специфични, дължат се на засягането на съдовете на дадени органи и системи. Най-често се увреждат съдовете на бъбреците (развива се гломерулонефрит, бъбречна недостатъчност), чревния тракт (има коремни болки), сърцето (може да се развие стенокардия, миокарден инфаркт), периферната нервна система (има изтръпване, болки по хода на засегнатия нерв), на мускулите и ставите, на кожата и др.

При нодозен полиартериит се провежда лечение с кортикостероиди и цитостатици.

Еозинофилна грануломатоза с полиангиит (синдром на Чърг-Щраус)

Синдромът на Churg-Strauss е рядко срещано заболяване, което протича с астма, еозинофилия и системен васкулит. Боледуват по-често мъже.

Симптомите при синдрома на Чърг-Щраус могат да варират значително – от леки до животозастрашаващи. Обикновено в протичането на заболяването се различават три фази:

Ранна (продромална) фаза – характеризира се с алергични прояви – астма, алергичен ринит. Продължава от месеци до много години.

Еозинофилна фаза – характеризира се със значително повишени еозинофили в кръвта и тъканите. Може да се наблюдава синдром на Льофлер, еозинофилна пневмония, еозинофилен гастроентерит.

Фаза на системен васкулит – през последната фаза настъпва васкулит на малките и средни съдове. Хроничното възпаление води до запушване на засегнатите съдове и до исхемия на органите.

При много пациенти се наблюдават: перифарна невропатия, подкожни възли, петехии, пурпура, гастроинтестинални симптоми, миокардит, сърдечна недостатъчност и др.

Кортикостероидите са средство на избор при лечение на синдрома на Чърг-Щраус.

Микроскопски полиартериит

При този вид артериит се засягат главно малките съдове (артериоли, капиляри, венули). Увреждат се предимно бъбречните гломерули. Основен симптом е появата на кръв в урината. При прогресиране на заболяването може да се стигне до бъбречна недостатъчност.

Лечението на микроскопския полиартериит се провежда с кортикостероиди и циклофосфамид.

Прочетете за:
Видове васкулит (възпаление на съдовете) – 2-ра част
Нодозен полиартериит