Начало / Актуални теми / Какво е гломерулонефрит? Видове гломерулонефрити

Какво е гломерулонефрит? Видове гломерулонефрити

ное. 9, 2020

видове гломерулонефрити

Гломерулонефритите са голяма група двустранни възпалителни заболявания на бъбречните гломерули, чиято основна функция е да филтрират преминаващата през тях кръв. По този начин важните за организма електролити и вещества се връщат обратно в циркулацията, а непотребните се изхвърлят с урината.

Клинически, гломерулонефритите се характеризират с разнообразна изява от леки и едва доловими симптоми до подчертано агресивно развитие с бързо влошаване на бъбречната функция и извънбъбречни системи изяви.

Какво се наблюдава при наличието на гломерулни заболявания?

Гломерулонефритите се проявяват с два отделни синдрома, които се наричат нефритен и нефротичен. Нефритният синдром включва триадата – хематурия, отоци и хипертония, заедно със съпътстващо намаление на отделената урина (олигурия) и влошаване на гломерулната филтрация. Той се среща при остро настъпило гломерулно увреждане. При нефротичния синдром има наличие на протеини в урината над 3г/л, което води до хипопротеинемия, хипоалбуминемия и формирането на отоци, както и хиперлипидемия.

Как се разделят гломерулонефритите?

Понастоящем няма приета единна класификация на гломерулонефритите. Някои от тях ги разделят на остри и хронични, според клиничното им протичане. Разделят се още на първични и вторични, в зависимост от това дали първичната увреда е на бъбрека или се дължи на вече съществуващо системно заболяване.

Някои от основните видове гломерулонефрити са:

Постстрептококов (постинфекциозен) гломерулонефрит

Гломерулонефритът се проявява 2 до 4 седмици след инфекция на гърлото или кожата. За да се пребори с инфекцията организмът произвежда антитела, които обаче могат да засегнат впоследствие гломерулите и да причинят възпаление.

Лупусен нефрит

В хода на системното заболяване се засягат и бъбречните гломерули, като хистологично се обособяват няколко класа лупусен нефрит, който прогресира до хронично бъбречно заболяване.

Синдром на Goodpasture

Организмът произвежда автоантитела срещу гломерулната базална мебрана и алвеоларната мембрана, като заболяването се проявява с хемоптое и нефритен синдром.

IgA – нефропатия (болест на Берже)

Поради отлагането на депозити от IgA в гломерулите, настъпват епизоди на микроскопска хематурия, която става макроскопска, или още видима хематурия, след прекарана друга системна инфекции.

Грануломатоза на Wegener

При нея се засягат средните и малките по калибър кръвоносни съдове. Едновременно се увреждат белите дробове, горните дихателни пътища и гломерулите с изява на нефритен синдром.

Диабетна нефропатия

При дългогодишна изява на диабета и наличието на лош контрол на кръвната захар настъпват хроничните усложнения на диабета, едно от които е засягането на гломерулите и изява на нефротичен синдром.

Бързопрогресиращ гломерулонефрит

Един от най-тежките синдроми в нефрологията, който води до терминална бъбречна недостатъчност в кратък срок, откъдето идва и наименованието му. Често се съчетава с прояви от други органи и системи, като най-често се засягат горните и долните дихателни пътища. Може да е резултат от друго органно заболяване или да е първично бъбречно увреждане.

Гломерулонефрит с минимални промени

Причината за развитието му не е добре изяснена. Характерното за него е, че той се изявява с т.нар. „чист“ нефротичен синдром, което означава, че няма изява на хипертония, хематурия и бъбречна недостатъчност.

Огнищно-сегментна гломерулосклероза

Също може да бъде първично или вторично заболяване. Засегнати са само част от гломерулите (огнищна) и само част от гломерулната структура (сегментна). При тези пациенти често се установява увеличаване фракцията на IgM и рядко отлагания на IgM в гломерулите. Протича с рецидивиращ нефротичен синдром.

Мембранозен гломерулонефрит

Това е най-честата причина за нефротичен синдром при възрастни. Може да е първично бъбречно увреждане или в резултат на редица автоимунни заболявания като системен лупус еритематодес или инфекции – с HIV или HBV.

Мембранопролифетивен гломерулонефрит

Нарича се още мезангиокапилярен и се характеризира с увреждане на мезангиума и периферните капилярни стени. Заболяването прогресира бавно и води до хронично бъбречно заболяване.

Бъбречни увреждания при васкулити

Те се разделят на три големи групи:

  • Бъбречни увреждания при васкулити на големите съдове – артериит на Такаясу и гигантоклетъчен артериит.
  • При васкулити на средните съдове – Полиартериитис нодоза, болест на Кавазаки.
  • При васкулити на малките съдове – АNCA – асоциирани васкулити и имунно-комплексни васкулити – пурпура на Хенох-Шьонлайн.

Автор: д-р Александра Стефанова

Прочетете за:
Мезангиокапилярен гломерулонефрит
Мемранозен гломерулонефрит