Начало / Актуални теми / Пневмонии – видове, класификация

Пневмонии – видове, класификация

ян. 17, 2017

пневмония

Пневмонията е възпалително заболяване на белите дробове, което може да се развие в алвеолите и/или интерстициалната тъкан.

Какви видове пневмонии има?

Класификацията на пневмониите може да се извърши по различни признаци.

Етиологична класификация. В зависимост от причинителя на заболяването се различават:
I. Инфекциозни пневмонии
1. Бактериални пневмонии
а) Аеробни бактериални пневмонии
– Причинени от Грам-положителни бактерии: пневмококи, стрептококи, стафилококи (St. Aureus)
– Причинени от Грам-отрицателни бактерии: Klebsiella pneumonie, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella
б) Анаеробни бактериални пневмонии
– Причинени от Грам-положителни анаероби: Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium Perfringens
– Причинени от Грам-отрицателни анаероби: Bacteroides fragylis, Fusobacterium.

2. Небактериални пневмонии
Вирусни пневмонии: грипни, парагрипни, аденовируси, риновируси
– Рикетсиозни пневмонии – причинени от рикетсии, Коксиела бърнети (Coxiella burneti)
– Хламидийни пневмонии – причинени от Chlamydia Psittaci, Chlamydia Trachomatis
– Микоплазмени пневмонии – причинени от Mycoplasma pneumoniae
– Паразитни пневмонии – причинени от паразити – Plasmodium Vivax, Toxoplasma Gondii, Entamoeba histolytica
– Гъбични пневмонии – причинени от гъбички и плесени – Candida, Actinomyces, Aspergyllus

II. Неинфекциозни пневмонии
1. Пневмонии, причинени от различни химични фактори: дразнещи газове, аспириране на стомашен сок
2. Пневмонии, причинени от физични фактори – лъчелечение, травма, чуждо тяло в бронхите.

В зависимост от наличието на предшестващи заболявания се различават:
1. Първични пневмони – възникват при здрав бял дроб без наличие на предшестващи заболявания.
2. Вторични пневмонии – те възникват като последица на друго белодробно или сърдечно заболяване, при системни заболявания. Например:
– застойна пневмония при левостранна сърдечна недостатъчност
– пневмония след инфаркт вследствие на белодробна емболия
– хипостатична пневмония при обездвижени на легло пациенти
– пневмонии при бронхиектазии, при стеноза на бронхи
– пневмонии при колагенози, ракови заболявания.

Според локализацията на възпалителния процес се различават:
1. Алвеоларни пневмонии – има възпаление на алвеолите на белия дроб. Бактериалните пневмонии по-често са алвеоларни.
2. Интерстициални пневмонии – има възпаление на интерстициума на белия дроб. Вирусните пневмонии по-често са интерстициални.

В зависимост от разпространението на възпалителния процес се различават:
1. Лобарни (дялови) пневмонии – възпалението обхваща един цял лоб (дял) на белия дроб. Пример за лобарна пневмония е пневмококовата пневмония.
2. Лобуларни (огнищни) – възпалителните промени имат огнищен характер. Лобуларни пневмонии са например стафилококовите и стрептококовите пневмонии. Най-честата форма на лобуларна пневмония е бронхопневмонията, при която възпалението от бронхите обхваща и белия дроб.
3. Сегментни пневмонии – възпалителния процес се разпространява в един или няколко сегмента на белия дроб.
4. Едностранни и двустранни пневмонии – възпалението обхваща единия или и двата бели дроба.

Според мястото, на което е възникнала пневмонията се различават:
1. Пневмонии, придобити в обществото (извънболнични пневмонии)
2. Вътреболнични (нозокомиални) пневмонии. Пневмония, развила се два и повече дни след хоспитализация и несъществувала по време на приемането се счита за вътреболнична.
Фактори, които допринасят за възникването на вътреболнични пневмонии са например:
– предшестващи заболявания и отслабена имунна система на пациента
– извършване на манипулации – интубация, стомашна сонда, аспирация
– недостатъчна хигиена в болничните заведения.

Различават се още следните видове пневмонии:
1. Пневмонии при пациенти със срив в имунната система. Например при пациенти, страдащи от СПИН, малигнени лимфоми, левкемии, алкохолизъм, при провеждано лечение с имуносупресори, цитостатици. При тези пациенти по-често пневмониите се причиняват от гъбички, вируси (цитомегалния вирус, херпес симплекс) и от по-редки и особени причинители.
2. Атипични пневмонии – това са пневмонии, при които клиничната картина се различава от тази на типичната пневмококова пневмония. Най-честите причинители са микоплазми, вируси, паразити, легионела.

Прочетете за:
Какви са симптомите при пневмония?

Последни публикации