Начало / Актуални теми / Видове тумори – класификация – 1-ва част

Видове тумори – класификация – 1-ва част

фев. 1, 2018

видове тумори

Туморът представлява абнормна маса от клетки, които имат неконтролируема пролиферация, относителна автономност и прогресиращ растеж. Туморните клетки произхождат от собствени клетки на организма. Всички тъкани и клетки в организма притежават възможността за туморна трансформация под въздействието на различни канцерогенни фактори.

Туморите се разделят на две основни групи: доброкачествени и злокачествени. Злокачествените тумори обикновено прогресират бързо, имат способността да метастазират и ако не се лекуват навреме, водят до летален изход.

Доброкачествените тумори обикновено имат бавен растеж и не дават метастази. Някои доброкачествени тумори обаче могат да достигнат големи размери и да притиснат съседни органи, предизвиквайки тежки нарушения. Освен това е възможно някои доброкачествени тумори да малигнезират и да се превърнат в злокачествени.

Всеки отделен тумор има свое название, което дава информация за произхода на тумора, степента на диференциация, биологични прояви и др.

Наименованията на доброкачествените тумори се образуват от името на тъканта, от която произхождат плюс приставката ом. Например: фибром – доброкачествен тумор от фиброзна съединителна тъкан, аденом – доброкачествен тумор от жлезист епител. Понякога името на тумора дава информация за органа, в който се намира. Например: менингиом – тумор на мозъчните обвивки, тимом – тумор от тъкани на тимуса. Възможно е също името да отразява някои структурни особености на тумора. Например: кистаденом – туморът се състои от кистично разширени жлезни структури.

Имената на злокачествените тумори се образуват по много различни начина. Например, злокачествените тумори от епителен произход носят общото название карцином или рак. Злокачествените мезенхимни тумори се означават като сарком. Злокачественият характер на тумора може да се отрази в името, като към корена на думата, отразяваща хистогенезата, се прибавя наставката бластом, например хондробластом, глиобластом.

Туморите са изключително разнообразни, поради което и тяхната класификация е трудна.

Хистологична класификация на туморите

В зависимост от тъканите, от които произхождат туморите се разделят на:

Тумори от епителен произход

Доброкачествени епителни тумори – в зависимост от вида на епитела, от който произхождат биват:

  • Папиломи

Папиломите произхождат от покривния епител на кожата и лигавиците на органите. Различават се плоскоклетъчен папилом (на кожата, в устната кухина) и мукозен папилом, например в пикочния мехур, дебелото черво.

  • Аденоми

Аденомите са доброкачествени епителни тумори от жлезист произход. Те могат да водят началото си от ендокринни или екзокринни жлези или от лигавицата на органите като тубуларни аденоми (аденоматозни полипи), например от лигавицата на червата, стомаха, матката.

Злокачествени епителни тумори – те се наричат карциноми и са много разнообразни.

  • Плоскоклетъчен (сквамозен) карцином

Плоскоклетъчният карцином води началото си от многослойния плосък епител на кожата и лигавиците. Най-често се локализира в кожата, фаринкса, хранопровода, маточната шийка.

  • Базоцелуларен карцином

Среща се само по кожата, като най-често се наблюдава в областта на лицето.

  • Аденокарцином

Аденокарциномът е злокачествен епителен тумор от жлезист произход. Може да води началото си от екзокринни, ендокринни жлези или от жлезистия епител на лигавиците на органите. Най-често аденокарцином се развива в стомаха, дебелото черво, млечната жлеза, задстомашната жлеза, матката, бронхите и др.

Видове тумори – класификация – 2-ра част