Начало / Актуални теми / Видове тумори – класификация – 2-ра част

Видове тумори – класификация – 2-ра част

фев. 15, 2018

Видове тумори – класификация

В първата част на статията разгледахме туморите, произхождащи от епителната тъкан. В хистологичната класификация на туморите се включват още:

Тумори от мезенхимен произход – това са голяма група тумори, които водят началото си от различни производни на мезенхима.

Доброкачествени мезенхимни тумори – съставени са от фиброзна, хрущялна, костна, мускулна тъкан, от кръвоносни и лимфни съдове.

Различават се следните видове тумори:

 • Фибром – произхожда от влакнеста съединителна тъкан. Локализира с в най-различни органи с изключение на централната нервна система.
 • Липом – състои се от зряла мастна тъкан. Най-често се локализира в подкожната мастна тъкан в областта на врата, гърба, крайниците.
 • Хондром – състои се от хиалинен хрущял. Среща се най-често в края на дългите кости у млади хора.
 • Остеом – състои се от зряла костна тъкан. Най-често се локализира в черепните кости.
 • Лейомиом – произлиза от гладката мускулна тъкан. Най-често се среща в тялото на матката.
 • Рабдомиом – произхожда от напречнонабраздената мускулна тъкан. Среща се в напречнонабраздените мускули, в миокарда, пикочния мехур.
 • Ангиом – разраства от кръвоносни и лимфни съдове. Разделя се на хемангиоми (тумори от кръвоносните съдове) и лимфангиоми (от лимфните съдове)

Злокачествени мезенхимни тумори

Тази група тумори се наричат саркоми, тъй като макроскопският им вид наподобява на месо от риба. Различават се следните видове:

 • Фибросарком – среща се в местата, където разрастват и фибромите – подкожна съединителна тъкан, фасции.
 • Липосарком – среща се предимно в ретроперитонеалната и медиастинална мастна тъкан.
 • Хондросарком – злокачествен хрущялен тумор. Може да се развие като първичен тумор или от малигнизирал хондром. Често се локализира в областта на тазовите кости, бедррената кост, ребрата.
 • Остеосарком – това е един от най-честите костни тумори. Среща се предимно в млада възраст между 10 и 25 години.
 • Лейомиосарком – това е злокачественият вариант на туморите от гладката мускулатура.
 • Рабдомиосарком – среща се рядко, като може да достигне на големина до 20 см.
 • Ангиосарком – злокачествен тумор от съдов произход. Наблюдава се предимно у млади хора.

Тумори на лимфните възли и хемопоетичния апарат

Тази група тумори нямат доброкачествени варианти. Туморите на лимфните възли се наричат лимфоми и се разделят на две основни групи: Ходжкинови и неходжкинови лимфоми.
Туморите на хемопоетичната тъкан могат да се развият от различните клонове на кръвната тъкан – еритроидни, миелоидни, лимфоидни, мегакариоцитни и др. Най-важната група са левкемиите.

Тумори на нервната тъкан

Туморите на нервната тъкан са изключително разнообразни. Различават се тумори на централната нервна система (главен и гръбначен мозък) и на периферната нервна система. Хистологичните варианти на туморите на нерната тъкан са много разнообразни. Срещат се например: тумори от невроепителната тъкан (астроцитом, олигодендроглиом, епендимоми), ембрионални тумори (глиобластом, медулобластом), тумори на клетките на нервните обвивки (неврофибром), тумори на менингите (менингиом)

Тумори от пигментообразуваща тъкан – тази група тумори водят началото си от пигментообразуващи клетки, наречени меланобласти или меланоцити. Пигментните невуси са доброкачествени тумори, произлизащи от меланоцитите. Злокачествен пигментен тумор е малигненият меланом.

Тумори от герминативната (ембрионалната) тъкан – тератоми

Тератомите са група тумори, които възникват при нарушение в ембрионалното развитие. Биват доброкачествени (зрели тератоми) и злокачествени – ембрионални тератоми. Срещат се предимно в детска и млада възраст. Най-често се локализират в яйчниците и тестисите.

Последни публикации