Начало / Актуални теми / Видове тумори – класификация – 2-ра част

Видове тумори – класификация – 2-ра част

фев. 15, 2018

Видове тумори – класификация

В първата част на статията разгледахме туморите, произхождащи от епителната тъкан. В хистологичната класификация на туморите се включват още:

Тумори от мезенхимен произход

Това са голяма група тумори, които водят началото си от различни производни на мезенхима.

Доброкачествени мезенхимни тумори – съставени са от фиброзна, хрущялна, костна, мускулна тъкан, от кръвоносни и лимфни съдове.

Различават се следните видове тумори:

 • Фибром – произхожда от влакнеста съединителна тъкан. Локализира с в най-различни органи с изключение на централната нервна система.
 • Липом – състои се от зряла мастна тъкан. Най-често се локализира в подкожната мастна тъкан в областта на врата, гърба, крайниците.
 • Хондром – състои се от хиалинен хрущял. Среща се най-често в края на дългите кости у млади хора.
 • Остеом – състои се от зряла костна тъкан. Най-често се локализира в черепните кости.
 • Лейомиом – произлиза от гладката мускулна тъкан. Най-често се среща в тялото на матката.
 • Рабдомиом – произхожда от напречнонабраздената мускулна тъкан. Среща се в напречнонабраздените мускули, в миокарда, пикочния мехур.
 • Ангиом – разраства от кръвоносни и лимфни съдове. Разделя се на хемангиоми (тумори от кръвоносните съдове) и лимфангиоми (от лимфните съдове)

Злокачествени мезенхимни тумори

Тази група тумори се наричат саркоми, тъй като макроскопският им вид наподобява на месо от риба. Различават се следните видове:

 • Фибросарком – среща се в местата, където разрастват и фибромите – подкожна съединителна тъкан, фасции.
 • Липосарком – среща се предимно в ретроперитонеалната и медиастинална мастна тъкан.
 • Хондросарком – злокачествен хрущялен тумор. Може да се развие като първичен тумор или от малигнизирал хондром. Често се локализира в областта на тазовите кости, бедррената кост, ребрата.
 • Остеосарком – това е един от най-честите костни тумори. Среща се предимно в млада възраст между 10 и 25 години.
 • Лейомиосарком – това е злокачественият вариант на туморите от гладката мускулатура.
 • Рабдомиосарком – среща се рядко, като може да достигне на големина до 20 см.
 • Ангиосарком – злокачествен тумор от съдов произход. Наблюдава се предимно у млади хора.

Тумори на лимфните възли и хемопоетичния апарат

Тази група тумори нямат доброкачествени варианти. Туморите на лимфните възли се наричат лимфоми и се разделят на две основни групи: Ходжкинови и неходжкинови лимфоми.
Туморите на хемопоетичната тъкан могат да се развият от различните клонове на кръвната тъкан – еритроидни, миелоидни, лимфоидни, мегакариоцитни и др. Най-важната група са левкемиите.

Тумори на нервната тъкан

Туморите на нервната тъкан са изключително разнообразни. Различават се тумори на централната нервна система (главен и гръбначен мозък) и на периферната нервна система. Хистологичните варианти на туморите на нерната тъкан са много разнообразни. Срещат се например: тумори от невроепителната тъкан (астроцитом, олигодендроглиом, епендимоми), ембрионални тумори (глиобластом, медулобластом), тумори на клетките на нервните обвивки (неврофибром), тумори на менингите (менингиом)

Тумори от пигментообразуваща тъкан

Тази група тумори водят началото си от пигментообразуващи клетки, наречени меланобласти или меланоцити. Пигментните невуси са доброкачествени тумори, произлизащи от меланоцитите. Злокачествен пигментен тумор е малигненият меланом.

Тумори от герминативната (ембрионалната) тъкан – тератоми

Тератомите са група тумори, които възникват при нарушение в ембрионалното развитие. Биват доброкачествени (зрели тератоми) и злокачествени – ембрионални тератоми. Срещат се предимно в детска и млада възраст. Най-често се локализират в яйчниците и тестисите.