Начало / Актуални теми / Изкълчване на палеца на ръката (luxatio pollicis)

Изкълчване на палеца на ръката (luxatio pollicis)

юни 29, 2020

изкълчване на палеца на ръката

Под изкълчване на палеца на ръката се разбира изкълчване на първата му фаланга в метакарпофалангеалната става. Получава се в резултат на хиперекстензия или хиперфлексия на палеца. Аддукторните мускули държат метакарпалната кост в стабилно състояние и натиска се пренася върху фалангите. Връзковият и ставният апарат се разкъсват и първата фаланга се измества дорзално.

Първата метакарпофалангеалната става (на палеца) представлява макаровидна става. Образува се от ставната повърхност на главата на първата метакарпална кост и ставната повърхност на проксималната фаланга на палеца. Ставната капсула е укрепена от колатерални връзки.

Какви видове луксации на палеца на ръката има?

В зависимост от степента на разместване на артикулиращите повърхности се различават:

  • непълно изкълчване (luxatio pollicis incomplete)

При непълна луксация артикулиращата повърхност на фалангата частично лежи върху главичката на метакарпалната кост. Палецът има форма на буквата Z.

  • пълво изкълчване (luxatio pollicis complete)

При пълната луксация артикулиращите повърхности не се допират. Налице е характерна деформация – първата фаланга образува прав ъгъл с първата метакарпална кост. Флексорното сухожилие е изместено от метакарпалната кост навътре.

В зависимост от посоката на разместване, луксацията на палеца бива: воларна и дорзална, която е по-честа.

Какви са симптомите при изкълчване на палеца на ръката?

Установява се типична деформация на палеца под формата на буквата Z или под прав ъгъл по отношение на метакарпалната кост. В най-изпъкналата част на тенара (възвишението на дланта, причинено от мускулите на палеца) се опипва главичката на метакарпалната кост. Палецът е подут и болезнен. Извършването на движения е невъзможно. Функцията му е напълно нарушена.

Как се диагностицира луксацията на палеца на ръката?

Диагнозата изкълчване на палеца на ръката се поставя лесно въз основа на характерната деформация и рентгеновото изследване.

Какво е лечението при изкълчване на палеца на ръката?

При непълна луксация на палеца лесно се постига наместване. Често пациентът успява сам да намести палеца като го затегля със здравата си ръка. Тъй като болката не стихва болните търсят лекарска помощ. Препоръчва се гипсова имобилизация за 10 дни.

Наместването на пълната луксация на палеца е трудно и трябва да се извършва само от специалист ортопед, тъй като има опасност главата на метакарпалната кост да се „закопчее в илик“ по воларните тъкани и репозицията да стане невъзможна.

При пълното изкълчване на палеца разкъсаната капсула и разкъсаните връзки, заедно с флексорното сухожилие, образуват „илик“, през който е излязла метакарпалната кост. Наместването се извършва под обща анестезия. Ортопедът обхваща изкълчения пръст с палеца и показалеца си така, че палецът натиска първата фаланга към метакарпалната кост и дистално, а показалецът натиска дисталната фаланга в обратна посока. Така „иликът“ се разширява и наместването става възможно. Задължително се прави гипсова имобилизация за 15 дни. След това следва активно раздвижване.

Има случаи, в които не може да се постигне наместване и се налага оперативно лечение (кръвна репозиция).