Начало / Актуални теми / Метаболитна ацидоза – причини, симптоми

Метаболитна ацидоза – причини, симптоми

дек. 16, 2020

метаболитна ацидоза

Метаболитната ацидоза е състояние на първично, метаболитно обусловено понижение на стандартните бикарбонати (SB), водещо до понижение на pH на кръвта.

рН на кръвта представлява концентрацията на свободните водородни йони (Н+) в 1 l кръв. Нормалните стойности са 7,35 – 7,45 или средно 7,40. При стойности на рН под 7,35 настъпва ацидемия.

Метаболитната ацидоза е най-често срещаното отклонение в алкално-киселинното равновесие на организма.

Какви са причините за метаболитна ацидоза?

Възникването на метаболитна ацидоза се обуславя от следните главни причини:

I. Натрупване на водородни йони (Н+) в организма.

Излишък на водородни йони (Н+) в организма може да възникне поради:

 • повишена ендогенна продукция
 • екзогенен внос на кисели продукти, отделящи Н+
 • понижено отделяне на Н+ от бъбреците и задържането им в организма.

Различават се следните видове:

Кетоацидоза

Кетоацидоза възниква при повишено образуване на кетотела (β-окси-маслена киселина, ацетоцетна киселина и ацетон) в черния дроб. Допълнително се потенцира и от затрудненото разграждане на кетотела (кетолиза) в мускулите. В резултат кетотелата се натрупват в организма и настъпва кетоацидоза.

Кетоацидозата се разделя на диабетна и недиабетна.

Диабетна кетоацидоза възниква при тежък инсулинов дефицит. Среща се предимно при пациенти със захарен диабет тип 1. Наблюдава се при стойности на кръвната захар над 20 mmol/l. Необходимо е спешно лечение, тъй като пациента може да изпадне в диабетна кетоацидозна кома.

 • Недиабетна кетоацидоза

Недиабетна кетоацидоза може да настъпи при гладуване, остра алкохолна интоксикация, генетични дефекти във въглехидратната обмяна и др.

Лактатна ацидоза

Лактатна ацидоза възниква при съчетание на лактатемия (повишена концентрация на лактат (млечна киселина) в артериалната кръв над 2 mmol/l) с ацидемия – рН<7,35.

Възможни причини за лактатна ацидоза са:

 • ензимни дефекти в гликогенолизата и гликонеогенезата
 • дефекти в пируватдехидрогеназата и пируваткарбоксилазата
 • тежко физическо натоварване
 • сепсис
 • СПИН
 • гърчове
 • шоково състояние
 • хипогликемия
 • феохромоцитом
 • тънкочревни резекции
 • хроничен алкохолизъм
 • чернодробна недостатъчност
 • тумори.

Токсична ацидоза
Токсична ацидоза възниква при остра интоксикация с метанол, етиленгликол, паралдехид, амониев хлорид, сяра, аспирин и др.

Уремична ацидоза
Уремична ацидоза възниква при увреждане на бъбреците и нарушаване на отделителната им функция – гломерулната филтрация се понижава и в организма се натрупват киселини. Наблюдава се при остра или хронична бъбречна недостатъчност.

II. Бъбречна или извънбъбречна загуба на бикарбонати от организма

Загубата на бикарбонати става главно чрез храносмилателната система – остра диария (диарична ацидоза), чревни, билиарни и панкреатични фистули. С урината бикарбонати се губят при проксимална тубуларна недостатъчност.

Какви са симптомите при метаболитна ацидоза?

Симптомите при метаболитна ацидоза могат да варират в зависимост от причината за възникването й. Някои характерни признаци на ацидоза са гадене, повръщане, отпадналост, сънливост. Дишането е дълбоко и шумно – дишане на Kussmaul. Типичен признак при диабетна кетоацидоза е появата на дъх на ацетон.

При тежка ацидоза с рН под 7,20 се намалява сърдечния обем, кръвното налягане се понижава., може да настъпи обърканост, ступор и кома.

Как се поставя диагнозата метаболитна ацидоза?

Метаболитната ацидоза се диагностицира въз основа на лабораторните изследвания. Резултатите от кръвно-газовия анализ показват: рН на кръвта под 7,30, стандартните бикарбонати (SB) под 22 mmol/l, има понижен излишък от бази (BE) – под -2,5mmol/l.

Провеждат се редица други изследвания за установяване на причината за метаболитна ацидоза.

Какво е лечението на метаболитната ацидоза?

Лечението се състои в лечение на основното заболяване, довело до развитието на метаболитна ацидоза, например прилагане на инсулин при диабетна кетоацидоза.

Прочетете за:
Диабетна кетоацидоза (ДКА) – остро усложнение при диабет
Хронична бъбречна недостатъчност