Начало / Актуални теми / Отравяне с олово – какви са пътищата на интоксикация?

Отравяне с олово – какви са пътищата на интоксикация?

май 16, 2022

отравяне с олово

Отравяне с олово (сатурнизъм) настъпва при натрупване на високи нива на олово в организма. Човек може да вдиша, погълне или абсорбира през кожата оловни частици, като последиците от това за здравето му могат да бъдат сериозни.

Оловото е токсичен метал, намиращ се в земната кора. Широкото му използване в индустрията е причина да се среща навсякъде – във въздуха, почвата, водата и дори в домовете на хората, което ги излага на риск от интоксикация.

Пределно допустимата концентрация на олово във въздуха е 0,01 mg/m3. Минималната токсична доза при еднократно приемане през устата е 5 mg/kg. Нивата на олово в кръвта над 40 µg/100 ml са потенциално токсични, а над 60 µg/100 ml предизвикват симптоми – главоболие, стомашно-чревни и психични нарушения.

Какви са основните причини за отравяне с олово?

На оловна интоксикация са изложени работещите в над 100 вида производства: оловни руди, метални сплави, оловни тръби, батерии, акумулатори, оловни бои, експлозиви, петролни продукти, оловно стъкло, инсектициди (оловен арсенат), обработка на кожи, печатарство, грънчарство и керамика, пластмаси, защитни средства от йонизираща радиация, бижута, играчки, някои козметични продукти и билкови средства.

Най-голям риск има за хората, работещи в мините за добив на олово и в леярните с топене на олово и други метали.

Честотата на отравянията с олово значително намалява след въвеждането на безоловен бензин, замяната на оловните водопроводните тръби, забраната на оловните бои.

Децата на възраст между 1 и 6 години са най-уязвими към отравяне с олово, тъй като те абсорбират 4-5 пъти повече погълнато олово от възрастните.

Какви са механизмите на оловна интоксикация?

Основните пътища, по които оловото навлиза в организма на човека са:

Белите дробове

Оловният прах, дим и аерозоли се абсорбират през белите дробове почти напълно. Човек например вдишва оловни частици, генерирани по време на топене или рециклиране на олово, при отстраняване на оловна боя, при използване на оловно гориво.

Храносмилателен тракт

При поглъщане на олово се усвоява много по-малка част от него, докато при вдишване то се усвоява напълно.

Интоксикация с олово по храносмилателен път може да настъпи, например при:

  • консумация на вода, преминаваща през оловни тръби
  • консумация на храни, съхранявани в керамични съдове с оловна глазура
  • консумация на алкохол, произведен в оловни дестилатори
  • консумация на червен пипер, подправен с оловни бои за по-хубав цвят.

Отравяне с олово при децата може да настъпи, като смучат играчки, боядисани с оловни бои или направени от материали, съдържащи олово, като поставят предмети в устата си или като докосват предмети, съдържащи оловен прах и след това поставят ръцете си в устата си.

Кожа

Оловото може да проникне в организма и чрез абсорбция през кожата. Ето защо употребата на козметични продукти, съдържащи олово може да бъде опасна.

Какви промени предизвиква оловото в организма?

След като оловото попадне в тялото, то се абсорбира в кръвта и чрез нея достига до всички тъкани. Натрупва се в костите и зъбите. От тези депа оловото може да навлиза отново в кръвообращението в продължение на много години. Отстраняването на оловото от организма става много бавно, главно чрез урината и в по-малка степен чрез жлъчката, потта, космите, ноктите.

Полуживотът на оловото (времето, за което организма елиминира 50 % от оловото) в кръвта е 25 дни, в меките тъкани – 40 дни, а в костите над 20 години.

Оловото предизвиква редица патологични ефекти в организма:

  • инхибира ензимите, съдържащи сулфхидрилни групи и участващи в синтеза на хема. Оловото пречи на включването на желязото в хема, при което нивото на делтааминолевулиновата синтетаза в серума нараства, а в урината се отделя делтааминолевулинова киселина.
  • води до образуване на цинк-протопорфирин, копропорфирин III
  • взаимодейства с калций-съдържащите ензими, калциевите канали и калциевата АТФ-аза.
  • повлиява метаболизма на витамин Д.

Оловото уврежда на първо място нервната система, след това кръвотворната, бъбреците и черния дроб.

Прочетете за:
Отравяне с олово – симптоми
Интоксикация с олово – диагноза, лечение