Начало / Актуални теми / Първична билиарна цироза (ПБЦ) – причини, стадии

Първична билиарна цироза (ПБЦ) – причини, стадии

юли 15, 2022

първична билиарна цироза

Първичната билиарна цироза (ПБЦ) е късен стадий на хроничен грануломатозен и деструктивен холангит (възпаление на жлъчните пътища). Характеризира се с възпаление и разрушаване на жлъчните пътища в черния дроб, водещо до застой на жлъчка (интрахепатална холестаза), до фиброза и цироза на черния дроб. Над 90 % от пациентите са жени на възраст над 40 години.

Какви са причините за първична билиарна цироза?

Първичната билиарна цироза е автоимунно заболяване на черния дроб с ненапълно изяснена етиология. Счита се, че е резултат от комбинация от множество генетични фактори, взаимодействащи с факторите на околната среда.

Предполага се, че болните от ПБЦ имат наследствен дефект в имунорегулацията с повишена експресия на HLA от II клас върху мембраните на епителните клетки на жлъчните каналчета. Нормално тези клетки експресират предимно HLA молекули от I клас.

Генетичната предиспозиция се подкрепя от по-високата честота на заболяването в определени фамилии, както и сред еднояйчните близнаци и от асоциацията с някои HLA антигени (напр. DRB1).

Фактори на външната среда, които могат да отключат заболяването са някои инфекциозни и токсични агенти – вируси, бактерии, тютюнопушене, ксенобиотици и др.

Каква е патогенезата на първичната билиарна цироза?

ПБЦ има автоимунна патогенеза. Имунокомпетентните клетки погрешно вземат патологично експресираните HLA антигени от II клас върху мембраните на епителните клетки на жлъчните каналчета за чужди и реагират срещу тях.

При болните от първична билиарна цироза се установяват високи титри на антимитохондриални (АМА) и антинуклеарни антитела(ANA), силно повишени IgM. Налице са и промени в клетъчния имунитет – намалени Т4 и Т8 – лимфоцити, намалена активност на NK клетките, лимфоцитна реакция срещу автоантигените.

Автоимунната патогенеза при първичната билиарна цироза се потвърждава от честото съчетание на заболяването с други автоимунни болести, например тиреоидит на Хашимото, синдром на Сьогрен, склеродермия, витилиго.

Какви промени настъпват при първична билиарна цироза?

Първичният билиарен холангит има продължителна еволюция. Заболяването преминава през четири стадия, последният от които е цирозата.

I стадий – Портално увреждане

Настъпва огнищна възпалителна реакция в порталните пространства на черния дроб и разрушаване на епитела на малките жлъчни каналчета. Възпалителният инфилтрат е съставен от лимфоцити, плазмоцити, моноцити, епителоидни клетки. Могат да се образуват грануломи от лимфоцити, епителоидни и гигантски клетки.

II стадий – Перипортално увреждане

Настъпва пролиферация на жлъчните каналчета и формиране на псевдожлъчни пътища. Налице са още некроза на чернодробни клетки, портална фиброза и застой на жлъчка (холестаза).

III стадий – Септална фиброза

Установява се активно фиброзиране, разрушаване на малките жлъчни каналчета, некроза и регенерация на паренхима.

IV стадий – Цироза

Формира се цироза, в порталните пространства липсват жлъчни каналчета. Налице са регенераторни възли и картина на чернодробна цироза. Увредени са функциите на черния дроб.

Прочетете за:
Какви са причините за цироза на черния дроб?
Диагноза на първична билиарна цироза. Антитела