Начало / Актуални теми / Клинични форми на множествена склероза

Клинични форми на множествена склероза

юли 8, 2021

форми на множествена склероза

Множествената склероза има непредсказуем ход и е много трудно да се предвиди прогнозата при отделния пациент. Въпреки това в протичането на заболяването се различават няколко клинични форми.

Пристъпно-ремитентна форма

Пристъпно-ремитентната форма на множествена склероза е най-често срещаният ход на заболяването. Наблюдава се при 66-85 % от болните.

Започва с остри или подостри пристъпи, от които повечето болни се подобряват напълно или частично за няколко седмици. През първите 3-4 години честотата им е по-голяма. Следващите пристъпи се появяват в различни интервали от време.

Пристъпът се характеризира с поява на нови симптоми или влошаване на съществуващите. Причината за това е поява на нови плаки или разширяване на съществуващите. Пристъпът продължава повече от 24 – 48 часа. Всички новопоявили се симптоми в рамките на един месец се считат като част от него. Нов пристъп се диагностицира един месец след началото на предишния. Пристъпите се последват от ремисии, при които липсва влошаване или поява на нови симптоми. Ако след пристъп подобрението е само частично, то след всеки следващ пристъп инвалидизацията нараства.

Първично прогресираща форма

При около 10 % от болните заболяването още от самото начало протича прогресиращо без ремисии. Неврологичната симптоматика постепенно се утежнява като не настъпва подобрение. Тази форма се характеризира с по-късно начало (след 40-годишна възраст) и с развитие на прогресивна миелопатия – наблюдават се предимно гръбначномозъчни прояви.

Вторично прогресираща форма

С течение на времето голям процент от пациентите с пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза преминават към вторично прогресираща. Тя се характеризира с постепенно врошаване на неврологичните симптоми и задълбочаване на инвалидизацията без да има пристъпи и ремисии.

Такъв преход към вторично прогресираща форма се наблюдава при 41 % от болните с пристъпно-ремитираща форма след период от 6 до 10 години и при 68 % след 11 до 15 години.

Прогресивно-пристъпна форма

Прогресивно-пристъпната форма се характеризира с изразени пристъпи, като в периодите между тях заболяването постоянно прогресира.

Доброкачествена форма

Към доброкачествените форми на множествена склероза се отнасят тези, които протичат с малко неврологични симптоми, както и тези с продължителни ремисии. Счита се, че ако 15 години след началото на заболяването болният е функционално независим и може да води пълноценен живот, то множествената склероза е доброкачествена.

Злокачествена форма

Злокачествените форми на множествена склероза се срещат рядко. Те протичат с бързо развиваща се и тежка инвалидизация. Летален изход може да настъпи за няколко седмици до месец.

Прочетете за:
Симптоми на множествена склероза – 1-ва част
Множествена склероза – симптоми – 2-ра част