Слъзни пътища

май 1, 2016

Слъзният апарат (apparatus lacrimalis) е съставен от слъзната жлеза (glandula lacrimalis), добавъчните слъзни жлези ( жлези на Krause и жлези на Wolfring) и сълзоотводните пътища. Продуцираната от жлезите слъзна течност овлажнява непрекъснато роговицата и чрез мигателните движения изпълнява защитна функция, като предпазва от навлизането на чужди частици в окото. Средният обем на сълзите е около 7 мм3 , като за една минута се секретират около 0,3 мм3 .

Постоянното сълзоотвеждане и подмяна на слъзния филм се осъществява благодарение на сълзоотводящите пътища.

Слъзните пътища включват следните анатомични структури:

Слъзни точки (puncta lacrimalia)

 • разположени са на върха на слъзните туберкули
 • те са с кръгла или овална форма, заобиколени са от плътна аваскуларна тъкан, която ги държи постоянно полуотворени

Слъзни каналчета (canaliculi lacrimales)

 • започват от слъзните точки и се вливат в слъзната торбичка, имат дължина около 5 – 10 мм
 • различаваме горно и долно слъзни каналчета. Всяко от тях има две части – вертикална, която започва от слъзните точки, и хоризонтална, която следва хода на клепачния ръб
 • понякога преди да се влеят в слъзната торбичка горното и долно слъзни каналчета могат да образуват общ канал (canaliculus lacrimalis communis)

Слъзна торбичка (saccus lacrimalis)

 • разположена е в дубликатура на периоста във fossa sacci lacrimalis
 • предната стена на дубликатурата е подсилена от влакна на медиалната клепачна връзка и дълбоката фасция на m.orbicularis oculi
 • задната стена на дубликатурата се образува от следните структури – тарзо-орбитната фасция, задната част от медиалната клепачна връзка и мускула на Хорнер
 • под медиалната клепачна връзка слъзната торбичка е покрита от влакна на m. orbicularis oculi. При възпалителни процеси, обхващащи слъзната торбичка е възможно да настъпи фистулизация на кожата в тази област.

Носослъзен канал (ductus nasolacrimalis)

 • започва от слъзната торбичка и завършва под долната носна конха, навътре от ноздрите
 • каналът е с дължина около 14 – 20 мм и ширина от 2 до 2,5 мм
 • стените на слъзната торбичка и носо-слъзния канал са постлани от цилиндричен епител, съдържат множество чашковидни клетки, които продуцират слуз. Подлигавично се намира обилно представена аденоидна тъкан, която има защитна роля при възпалителни процеси.

Физиология и функция на слъзните пътища:

Сълзоотводящите пътища имат специфични стеснения и клапанни гънки:

 • Първото стеснение се намира на мястото на вливане на слъзните каналикули в слъзната торбичка
 • Второто стеснение се получава при вливането на слъзната торбичка в носо-слъзния канал
 • Третото физиологично стеснение се намира на мястото на излизане на носо-слъзния канал под долната носна конха в лигавична дубликатура.

Тези клапанни стеснения са предпоставка за запушване на слъзните пътища и развитие на възпалителни и инфекциозни процеси.

Сълзоотводящите пътища изпълняват следните функции:

Осигуряват постоянния дренаж на сълзите:

 • фиброзният пръстен около слъзните точки ги държи непрестанно полуотворени, което способства оттичането на сълзите
 • при съкращение на влакната на мускула на Хорнер се подпомага всмукването и придвижването на сълзите към дуктуса.

Защитна функция:

 • със сълзите се извеждат попаднали чужди частици и бактерии
 • сълзите съдържат съставки с бактерицидно и бактериостатично действие
 • излишните сълзи попадат в носоглътката и се преглъщат.

Автор: д-р Д. Илев