Начало / Бебе и кърмене / Вродени кисти и фистули на шията

Вродени кисти и фистули на шията

фев. 13, 2019

вродени кисти и фистули на шията

Вродените кисти и фистули на шията биват срединни и странични. Възникват поради нарушение в ембриогенезата.

Срединна киста и фистула на шията

Тя се среща по-често. Дължи се на непълна облитерация на ductus thyreoglossus през ембрионалния период на плода. Кистите могат да се появят няколко месеца след раждането. Отвън имат съединителнотъканна капсула, а отвътре са тапицирани с плосък или цилиндричен епител. Изпълнени са със слузеста материя.

Какви са симптомите при вродена срединна киста или фистула на шията?

По средната линия на горния преден шиен дял се установява подкожна подутина с кръгла форма, плътноеластична консистенция и запазена подвижност. Кожата над подутината е непроменена.

Срединната киста на шията нараства бавно, като може да достигне до големина на кокоше яйце. При инфектиране кистата нараства бързо и може да фистулизира. В зависимост от връзката на фистулата с външната среда се различават:

  • срединна пълна фистула

При нея ductus thyreoglossus не е облитерирал по цялата си дължина. Вътрешният отвор на фистулата се намира в основата на езика, а външният – по срединната линия, между подезичната кост и югуларната ямка.

  • срединна непълна вътрешна фистула

При нея е облитерирала само долната част на ductus thyreoglossus. Има отвор на фистулата само към основата на езика. В устата се отделя секрет.

  • срединна непълна външна фистула

При нея е облитерирала само горната част на ductus thyreoglossus. Фистулата се отваря върху кожата между подезичната кост и югуларната ямка.

Фистулният канал е постлан с цириндричен или ресничест епител, който към отвърстията преминава в плосък. От фистулите се секретира слузеста или гнойна материя, поради което кожата около външния отвор е зачервена. Възможно е фистулата да се запуши и да се оформи инфектирана кухина, подобна на абсцес.

Срединните кисти на шията трябва да се разграничат от уголемен пирамидален лоб на щитовидната жлеза.

Какво е лечението при срединни кисти и фистули на шията?

При вродени срединни кисти и фистули на шията се провежда оперативно лечение. Те трябва да се отстранят още в детска възраст, след навършване на една година. Извършва се цялостно отстраняване на кистата. В областта на подезичната кост фистулата минава през или плътно до задната повърхност на костта. Прави се резекция на костта, за да не се получи рецидив.

При инфектирана киста се прилагат антибиотици, за да се потисне възпалението, след което се премахва.

Странична киста и фистула на шията

Страничните кисти и фистули на шията се дължат на нарушена облитерация на тимо-фарингеалните канали. Могат да бъдат двустранни. Разполагат се странично на шията. Външният отвор на фистулата е винаги пред стерноклейдомастоидния мускул на шията, а вътрешният – в страничната стена на носоглътката, близо до сливиците.

Страничните кисти и фистули на шията също биват пълни (тимо-фарингеалния канал не е облитерирал по цялата си дължина) и непълни – вътрешни, свързани с устната кухина и външни с отвор пред стерноклейдомастоидния мускул.

Симптомите при страничните кисти и фистули на шията са подобни на тези при срединните кисти.

Диференциална диагноза се прави с фистули от възпалителни процеси на шийните прешлени или лимфните възли.

Лечението е оперативно. Операцията се извършва след първата година, а при оскъдна секреция по-късно. Екстирпацията на страничните фистули е трудна, тъй като техния ход е в близост до съдове и нерви на шията.