Начало / Диабет / Лабилен диабет – трудно контролируем диабет

Лабилен диабет – трудно контролируем диабет

мар. 10, 2020

лабилен диабет

Лабилен диабет е термин, с който се означава диабет, който е особено трудно да се контролира. Обикновено се касае за захарен диабет тип 1, но много рядко може да се наблюдава и при пациенти с диабет тип 2.

Хората с лабилен диабет често изпитват големи колебания в нивата на кръвната захар, които бързо могат да преминат от твърде високи (хипергликемия) до твърде ниски (хипогликемия) или обратно. Тези епизоди са трудно предвидими и могат да влошат качеството на живот. Те могат да изискват чести хоспитализации и дори да бъдат фатални.

Лабилният диабет се среща сравнително рядко, като по-често се наблюдава при жени в млада възраст – между 20 и 30 години. Други фактори, които повишават риска от лабилен диабет са: наднормено тегло, хипотиреоидизъм, цьолиакия, малабсорбционен синдром и др.

Какви са причините за лабилен диабет?

Има редица потенциални причини за лабилен диабет.

 • пропускане приема на лекарствата
 • психологични проблеми – стрес, депресия.

Стресът може да доведе до остра, временна инсулинова резистентност – организмът не реагира на инсулин. Това състояние може да се появи и да изчезне много бързо.

 • автономна невропатия

Увреждането на нервите води до нарушаване на функцията на органите. Може да настъпи например гастропареза и да се забави изпразването на стомаха. В този случай пацинтът не знае кога ще се усвои храната и се затруднява в преценката кога и колко инсулин да приеме.

 • хранителни разстройства
 • лекарствени взаимодействия и др.

Какви са признаците на лабилен диабет?

В зависимост от това какви са нивата на кръвната захар, симтомите са различни. При наличие на хипогликемия (ниска кръвна захар) се наблюдават:

 • треперене на крайниците
 • сърцебиене
 • учестен пулс
 • изпотяване
 • безпокойство, раздразнителност, обърканост
 • силен глад
 • главоболие.

При настъпване на хипергликемия (повишена кръвна захар) може да се наблюдават:

 • силна жажда
 • често уриниране
 • умора
 • замъглено зрение.

Ако не се вземат мерки за нормализиране на кръвната захар може да настъпи кетоацидоза – повишават се кетотелата в кръвта и урината. Развиват се следните симптоми: дъх на ацетон, гадене, повръщане, отделяне на голямо количество урина, ниско кръвно налягане, понижен мускулен тонус и др.

Как да се справите с лабилен диабет?

Установяването на причината за лабилен диабет и нейното отстраняване, независимо дали е психологичен или физиологичен проблем, е от съществено значение за справянето с това състояние.

Пациентите с лабилен диабет трябва непрекъснато да контролират нивата на кръвната си захар. За това допринасят:

 • инсулинова помпа

Инсулиновата помпа е най-ефективното средство за борба с лабилния диабет. Чрез нея се поддържат стабилни нива на инсулин и не се допускат големи колебания в нивата на глюкозата.

 • непрекъснат мониторинг на глюкозата

Обикновено болните от диабет проверяват нивата на кръвната си захар няколко пъти на ден. При пациенти с лабилен диабет обаче това може да не е достатъчно. При тях се препоръчва постоянно следене на кръвната захар чрез устройствата за постоянен мониторинг (CGM) на глюкозата. Чрез сензор тези устройства засичат нивата на кръвната захар на всеки 5 минути и могат да ви предупредят, когато те са твърде високи или ниски.

Прочетете за:
Хипергликемия
Хипогликемия