Начало / Актуални теми / Ешерихия коли (Escherichia coli) – болести, диагноза

Ешерихия коли (Escherichia coli) – болести, диагноза

апр. 29, 2024

Ешерихия коли

Ешерихия коли (Escherichia coli) е грам-отрицателна бактерия, която се отнася към род Escherichia на семейство Enterobacteriaceae. Тя е нормален обитател на чревния тракт у човека. Някои щамове обаче могат да причинят диарийни заболявания, включително диария на пътника и дизентерия. Е. coli е най-честият причинител на уроинфекции (цистит, пиелонефрит) и на други извънчревни заболявания, включително пневмония, сепсис и спонтанен бактериален перитонит.

Какво представлява Ешерихия коли (E. coli)?

Ешерихия коли (коли бактерии) са Грам-отрицателни пръчици, разположени поединично или на двойки. Повечето представители образуват капсули, имат ресни и са подвижни.

Култивират се при аеробни условия, но могат да съществуват и като факултативни анероби. Температурният оптимум е 37 ºС, но могат да се развиват в широки температурни граници, много по-ниски от 37 ºС или достигащи до 45 ºС. Не са взискателни към хранителните среди.

Коли бактериите може да останат жизнеспособни продължително време (седмици и месеци) във външната среда – вода, почва. Поради това E. coli се използва като санитарномикробиологичен показател при изследване на околната среда за фекално замърсяване. Температура над 60 ºС ги убива за 10 минути. Дезинфекционните разтвори също ги убиват бързо.

Escherichia coli има редица антигени, като основните са: О-, Н-, К- и F- антигени. О-антигените разделят Ешерихия коли на серогрупи, а останалите антигени определят серотиповете.

 • О-антигени – те се определят според антигенната специфичност на липополизахаридите, изграждащи клетъчната стена. Известни са 171 О-антигена.
 • Н-антигени – те представляват антигенната специфичност на ресните. Известни са повече от 75 Н-антигена.
 • F-антигени – те определят антигенната специфичност на пилите (фимбрии).
 • К-антигени – те са капсулни или микрокапсулни липополизахариди. Описани са 80 К антигена. Обикновено са в комбинация с О-антигените и образуват ОК-комплекси. К и О антигените защитават бактериите от фагоцитите и комплемента.

Тази антигенна структура О:Н:К:F в значителна степен определя патогенността на коли бактериите.

Как става заразяването с Ешерихия коли?

Заразяването с E. coli става по фекално-орален път. Коли бактериите се отделят с испражненията във външната среда. Заразяването може да стане чрез: замърсени ръце и предмети, пиене на контаминирана вода, консумацията на замърсени хранителни продукти (плодове и зеленчуци, месо, непастьоризирано мляко), а също и при сексуален контакт.

Какви болести причинява Ешерихия коли?

При определени условия и понижени защитни сили на организма, Escherichia coli може да придобие патогенни свойства и да предизвика възпалителни процеси както в чревния тракт, така и в други органи и системи.

Чревни инфекции, предизвикани от Ешерихия коли

Чревните инфекции се причиняват по 6 различни механизма на действие на 6 различни разновидности на E coli.  

Ентеропатогенни E. coli (EPEC)

Ентеропатогенните коли бактерии причиняват гастроентерити при новородени и деца до 3-годишна възраст. Заболяването протича тежко, с профузна диария и рязко нарушаване на водно-електролитния баланс. Има висока смъртност.

ЕРЕС не са инвазивни и не продуцират ентеротоксин. Те колонизират и предизвикват промени в чревната лигавица. Към ЕРЕС се отнасят щамове от серогрупите О26, О56, О86, О111, О125 и др.

Ентеротоксигенни E. coli (ETEC)

Ентеротоксигенните коли бактерии причиняват инфекция, известна като диария на пътуващите, както и остри диарии с висока смъртност при деца до 5-годишна възраст. Предразполагащ фактор е лошата хигиена, свързана с природни бедствия, продължително пътуване, ниска санитарно-хигиенна култура или бедност на населението.

ЕТЕС се прикрепват с фимбриите си към ентероцитите, но отделят и ентеротоксин, който е сходен с холерния ентеротоксин. Обикновено принадлежат към серотипове като О6:К15:Н16, О8:К40:Н9.

Ентероинвазивни E. coli (EIEC)

Ентероинвазивните E. coli причиняват бактериална дизентерия, която по клинична картина не се различава от тази, причинена от Шигели. Заразяването обикновено става при консумация на замърсени зеленчуци, недопечено месо или непастьоризирано (сурово) мляко. Може да има кръв и слуз в изпражненията, коремни спазми, повръщане, висока температура с втрисане.

EIEC обикновено са с формулите О112, О124 и др. Отнасят се към диарогенните E. Coli със сравнително висока инфектираща доза.

Ентерохеморагични E. сoli (EHEC)

Ентерохеморагичните E. сoli причиняват хранителни инфекции с кървава диария (хеморагичен колит). Най-често заразяването става след консумация на контаминирано смляно говеждо месо или на замърсени плодове и зеленчуци.

EHEC не са инвазивни, но те продуцират шига-подобни токсини. Изолираните щамове са главно от серотип О157:Н7.

Около 5% до 10% от хората с хеморагичен колит развиват хемолитично-уремичен синдром (ХУС), състояние, при което се разрушават еритроцитите (червените кръвни клетки). Образуват се кръвни съсиреци и се увреждат бъбреците, като може да се развие животозастрашаваща бъбречна недостатъчност. 

Ентероагрегативни E. coli (EAEC)

EAEC е причинител на остра и хронична водниста диария както в развиващите се, така и в развитите страни. Напоследък все повече се идентифицира като причина за диария на пътниците.

EAEC показват агрегативен тип прилепване към епителните клетки.

Заболявания, несвързани с чревния тракт, предизвикани от Ешерихия коли

 • Уроинфекции

Ешерихия коли е най-честият причинител на уроинфекции – уретрит, цистит, пиелонефрит. Уропатогенните коли бактерии притежават адхерентни пили, чрез които се прикрепват към ендотела на пикочния мехур и бъбреците. Принадлежат към определени серотипове О1:К1:Н7:F11 О4:К12:Н5:F13 и др.

 • Менингит у новородените

Приблизително 80% от щамовете E coli, които причиняват неонатален менингит, съдържат капсулния антиген K1. Този капсулен антиген K1 е сходен на антиген на капсулата на Neisseria meningitidis.

Новородените с менингит от E coli имат неспецифични симптоми, например фебрилитет, необичайни неврологични признаци, раздразнителност, летаргия, липса на апетит.

 • Сепсис

Ешерихия коли може да премине в кръвта и да причини бактериемия и тежък сепсис при: новородени, имунологично увредени пациенти, предимно с уроинфекции, при възрастни с тежки хронични заболявания.

Най-честите серотипове са О6:К2:Н1, О7:К1:Н1 и др.

 • Интраабдоминалните инфекции

Интраабдоминалните инфекции на E coli често са резултат от увреждане на чревната лигавица. Това води до локализирани инфекции, напр. дивертикулит, апендицит или до отдалечени инфекции (преходна бактериемия на спланхничната вена, водеща до пиогенни чернодробни абсцеси).

При разкъсване на чревната стена, изтича чревно съдържимо и се развива перитонит и интраабдоминални абсцеси.

Ешерихия коли може да причини още:

 • простатит
 • тазововъзпалителна болест
 • холецистит
 • пневмония – много рядко, при аспирация на коли бактерии.

Как се диагностицира Е. коли?

Окончателната диагноза се поставя чрез изолиране на Е. коли от клинична проба. В зависимост от локализацията на инфекцията се изследват различни материали – изпражнения, урина, кръв, ликвор, вагинален секрет, храчки, перитонеална течност и др. Вземането на материал трябва да стане преди започване на лечение.

Какви изследвания се провеждат?

Специфичните тестове за E. coli включват:

 • посявка на изпражнения – при наличие на диария
 • урокултура – при симптоми на уроинфекция
 • хемокултура – при съмнение за сепсис
 • лумбална пункция – при съмнение за менингит.

Прочетете за:
Как става заразяването с Ешерихия коли?
Еширихия коли в урината