Ренинът представлява ензим с аминокиселинна структура. Той е част от системата ренин – ангиотензин – алдостерон, която има водеща роля в регулацията на кръвното налягане и извънклетъчният обем течности в тялото. Ренинът се секретира от специализирани грануларни клетки на юкстагломерулния апарат на бъбрека. Физиологичните фактори, които стимулират рениновата секреция, включват:

 • Понижаване на артериалното налягане, намаляване на циркулиращия обем кръв – то се улавя от барорецептори в бъбрека, това е най-честият механизъм на освобождаване на ренин.
 • Намаляване на концентрацията на натриев хлорид – тази промяна се отчита от macula densa на юкстагломерулния апарат.
 • Стимулиране на симпатиковия дял на вегетативната нервна система (ВНС), което води до учестяване на сърдечната дейност.

Механизмът на действие на ренина като част от оста ренин – ангиотензин – алдостерон е следния:

 • След отделянето си ренинът циркулира в кръвното русло като в черния дроб хидролизира ангиотензиногена до ангиотензин I.
 • Ангиотензин I също се подлага на частична хидролиза в белия дроб под дейстието на ангиотензин конвертиращ ензим . В резултат се образува ново съединение – ангиотензин II, който представлява най-мощния вазоконстрикторен пептид.
 • Ангиотензин II от своя страна изпълнява следните функции:

– Стимулира съкращаването на гладката мускулатура на съдовете, като по този начин увеличава тяхното съпротивление. Сърцето реагира на увеличеното периферно съпротивление посредством увеличаване на мощността на съкращаване, което повишава и артериалното налягане.

– Въздейства върху кората на надбъбрека като предизвиква отделяне на алдостерон. Алдостеронът увеличава обратната резорбция на вода и соли в дисталното и събирателно каналче на бъбрека, в резултат на което се увеличава кръвния обем, а оттам и кръвното налягане.

– Повлиява централната нервна система – въздейства върху хипоталамуса като предизвиква засилено чувство за жажда и съответно повишен прием на течности, стимулира секрецията на вазопресин от задния дял на хипофизата (неврохипофиза).

Показания:

Изследването на нивата на ренин в организма се препоръчва:

 • При диагностиката на причините за високо кръвно налягане, особено при ниски серумни нива на калий.
 • Обичайно се съчетава с изследването на алдостерон

Биологичен материал: Нивата на ренин се изследват в кръвна проба, взета чрез венепункция на радиалната вена на ръката.

Лекарствена интерференция: Резултатите от изследването на нивата на ренин могат да бъдат неточни или да се повлияят от следните фактори:

 • Прием на някои медикаменти за лечение на хипертония, които въздействат пряко върху ренин – ангиотензин – алдостерон системата (RAAS)
  – Диуретици – те стимулират диурезата и отделянето на вода през бъбреците, което понижава кръвния обем.
  – АСЕ – инхибитори – потискат ангиотензин – конвертиращия ензим и така блокират образуването на ангиотензин II.
 • Лечение с кортикостероиди, аспирин, естрогени
 • Повишен прием на кофеин
 • Важна е също и позицията на тялото (изправено, седнало, легнало) както и дали кръвната проба е взета в състояние на покой или след физическа активност. Препоръчително е преди извършване на изследването пациентът да остане в покой поне 30 минути – 1 час. В някои случаи се взима втора кръвна проба 2 часа след раздвижването.
 • Стойностите на ренина зависят също и от възрастта, диетата, физиологичното състояние на организма (възможно е да са променени по време на бременност). Преди изследване на нивата на ренин може да е необходимо по препоръка на лекаря да се спазва диета с ниско съдържание на сол за няколко дни, както и да не се приемат храна или течности 6 – 8 часа предварително.

Резултати:

Референтните стойности на ренина са следните:

 • При възрастни, неспазвали специфична диета:
  – в изправено положение – 0,7 – 3,3 ng/mL/hr
  – в легнало положение – 0,2 – 1,6 ng/mL/hr
 • При възрастни, спазвали безсолна диета:
  – в изправено положение – 4,2 – 19,8 ng/mL/hr
  – в легнало положение – 0,4 – 3,2 ng/mL/hr

Резултатите могат да варират между различните лаборатории.

Високите стойности на ренин могат да са следствие от:

 • бъбречно заболяване
 • болест на Адисон
 • запушване на бъбречната артерия
 • малигнена артериална хипертония
 • чернодробна цироза.

Ниските нива на ренин може да се дължат на:

 • първичен хипералдостеронизъм (синдром на Conn) – заболяване, което се дължи на тумор или хиперплазия на надбъбречните жлези. Установяват се ниски нива на ренин и високи на алдостерон.

Автор: д-р Д. Илев