алвеола

юли 3, 2013

Алвеола – килийка, мехурче, напр. зъбна алвеола, белодробна алвеола.

на латински език: alveolus.
на английски език: alveolus.

белодробни алвеоли: малките мехурчета, с които завършват многобройните разклонения на бронхите.

на латински език: alveoli pulmonis.
на английски език: pulmonary alveoli, air cells, air vesicles.

зъбни алвеоли: килийките на горната и долната челюст, в които са поместени корените на зъбите.

на латински език: alveoli dentales.
на английски език: tooth sockets.