алвеолит

юли 3, 2013

Алвеолит – възпаление на бе­лодробните алвеоли или възпаление не зъбна алвеола (обикновено след екстракция).

на латински език: alveolitis.
на английски език: alveolitis.